NORME din 26 septembrie 2007 de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România

​Capitolul II Derogări, restricţii şi exceptări

Capitolul II Derogări, restricţii şi exceptări

Articolul 5

(1) Pentru transportul de mărfuri periculoase în trafic naţional, efectuat cu vehicule înmatriculate în România, pot fi adoptate dispoziţii suplimentare faţă de cele prevăzute în anexele A şi B la A.D.R., dacă acestea sunt conforme cu Recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite privind transportul de mărfuri periculoase.
(2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) pot fi valabile cel mult până când anexele A şi B la A.D.R. vor prelua prin revizuire aceste recomandări.
(3) Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat responsabilă cu aplicarea prevederilor A.D.R., informează Comisia Europeană despre dispoziţiile prevăzute la alin. (1).

Articolul 6

(1) Fără a aduce atingere legislaţiei comunitare, mai ales celei privind accesul la piaţă, România îşi păstrează dreptul de a reglementa sau de a interzice transportul anumitor mărfuri periculoase pe teritoriul său, strict pentru alte raţiuni decât cele de siguranţă pe perioada transportului, cum ar fi raţiuni de siguranţă naţională, de prohibiţie a deţinerii sau utilizării acestora, ori de protecţie a mediului.
(2) Orice reglementări impuse potrivit alin. (1) vehiculelor care efectuează un transport internaţional se adoptă potrivit prevederilor cap. 1.9 din anexa A la A.D.R., se limitează ca domeniu şi arie de aplicare, se aplică atât transporturilor naţionale, cât şi internaţionale şi nu pot da naştere niciunei discriminări.

Articolul 7

Cu excepţia cerinţelor privitoare la construcţie, pot fi adoptate dispoziţii mai stricte în privinţa transportului rutier naţional de mărfuri periculoase efectuat cu vehicule înmatriculate în România.

Articolul 8

În cazul în care Ministerul Transporturilor consideră că dispoziţiile aplicabile privind siguranţa transporturilor rutiere de mărfuri periculoase sunt insuficiente pentru a limita pericolele generate de transport în cazul unui eveniment şi dacă există nevoia urgentă de a se întreprinde o acţiune, atunci, în faza de planificare, această instituţie notifică Comisia Europeană despre măsurile pe care îşi propune să le ia, urmând ca aceste măsuri să fie aplicate numai după obţinerea acceptului Comisiei Europene.

Articolul 9

Fără a aduce atingere prevederilor art. 25, în cazul operaţiunilor de transport multimodal care implică, pe lângă transportul rutier, transportul maritim sau aerian, dacă mărfurile periculoase sunt clasificate, ambalate şi etichetate potrivit cerinţelor reglementărilor privind transportul maritim ori aerian al mărfurilor periculoase, atunci cerinţele prezentelor norme privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea se consideră îndeplinite.

Articolul 10

Prin excepţie de la dispoziţiile din anexele A şi B la A.D.R. referitoare la limba utilizată în marcajele şi documentaţia relevantă, la transportul rutier de mărfuri periculoase în trafic naţional poate fi utilizată doar limba română.

Articolul 11

Echipamentele sub presiune transportabile pot fi utilizate în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Articolul 12

(1) Ministerul Transporturilor poate autoriza desfăşurarea unei operaţiuni ad-hoc de transport rutier de mărfuri periculoase în trafic intern, care este fie interzisă prin anexa A sau B la A.D.R., fie este efectuată în condiţii diferite de cele prevăzute în aceste anexe, cu condiţia ca această operaţiune ad-hoc de transport să nu aducă atingere siguranţei sau securităţii şi să fie clar limitată în timp şi scop.
(2) Pe perioade ce nu pot depăşi 5 ani, Ministerul Transporturilor poate adopta, în condiţiile legii, anumite derogări temporare de la respectarea anexelor A şi B la A.D.R., cu respectarea prevederilor cap. 1.5 din anexa A la A.D.R. şi în urma notificării Comisiei Europene.
(3) Derogările temporare prevăzute la alin. (2) nu pot fi reînnoite.

Articolul 13

(1) Vehiculele înmatriculate sau puse în circulaţie în statele membre ale Uniunii Europene sunt autorizate să efectueze transporturi internaţionale de mărfuri periculoase pe teritoriul României dacă transporturile în cauză respectă prevederile Directivei nr. 94/55/CE , cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Vehiculele înmatriculate sau puse în circulaţie în alte state decât cele membre ale Uniunii Europene sunt autorizate să efectueze transporturi internaţionale de mărfuri periculoase pe teritoriul României dacă transporturile în cauză respectă prevederile A.D.R.

Articolul 14

Derogările prevăzute în prezentul capitol se completează cu cele prevăzute în secţiunea 1.1.3 şi în cap. 1.6 şi 3.4 din anexa A la A.D.R.

0 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.