Conducători auto ADR - Colete (curs de bază)

Conducători auto ADR - Colete (curs de bază)

Pot obţine în România Certificat ADR (Certificatul de atestarea profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase ADR) conducătorii auto care îndeplinesc următoarele condiţii:
-
să deţină permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România, pentru cel puţin una dintre categoriile de vehicule: B, C1, C, Tr, BE, C1E, CE.

Pregătirea iniţială a conducătorilor A.D.R.

Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire iniţială, candidaţii trebuie să deţină permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România, pentru cel puţin una dintre categoriile de vehicule: B, C1, C, Tr, BE, C1E, CE.
Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri periculoase trebuie să urmeze un curs de bază care are drept obiective principale:
     a) informarea conducătorilor auto asupra riscurilor inerente transportului de mărfuri periculoase;
     b) prezentarea noţiunilor de bază indispensabile pentru reducerea la minimum a riscului de producere a unui eveniment;
     c) în caz de incident sau accident să fie capabili să ia măsurile necesare pentru propria lor siguranţă, pentru siguranţa publicului, pentru protecţia mediului, precum şi pentru a limita efectele evenimentului.
Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în cisterne fixe sau demontabile, cu o capacitate mai mare de 1 mc, conducătorii de vehicule-baterie cu o capacitate totală mai mare de 1 mc şi conducătorii vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM (containere de gaze cu elemente multiple) cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc pe o unitate de transport trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul în cisterne.
Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri sau obiecte explozive aparţinând clasei 1, definită în Partea a 2 a A.D.R., altele decât substanţele şi obiectele aparţinând Divisiunii 1.4 şi grupei de compatibilitate S, trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul mărfurilor din această clasă. Conducătorii vehiculelor care transportă substanţe şi obiecte aparţinând Divisiunii 1.4 şi grupei de compatibilitate S vor fi instruiţi conform prevederilor art. 18 din Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1175/2007.
Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă materiale radioactive aparţinând clasei 7 definită în Partea a 2 a A.D.R., trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul mărfurilor din această clasă.

Pregătirea periodică a conducătorilor A.D.R.

Pregătirea periodică a conducătorilor auto A.D.R. este obligatorie şi are drept scop actualizarea cunoştinţelor conducătorilor auto, mai ales în ceea ce priveşte la noutăţile tehnice, juridice sau privitoare la mărfurile periculoase şi se desfăşoară conform programului prevăzut în Anexa nr. 4a) la prezentele norme.
Pregătirea periodică trebuie efectuată în termenul de 12 luni care precede expirarea certificatului A.D.R, pentru toate categoriile de valabilitate ale certificatului A.D.R. deţinut.

Examinarea pentru obţinerea certificatului A.D.R.

Pot participa la examenul pentru obţinerea certificatului A.D.R. doar candidaţii care au urmat în totalitate cursurile de pregătire profesională iniţială, de specializare pentru extinderea categoriilor de valabilitate ale certificatului A.D.R., sau periodică, după caz.
Examenul cuprinde următoarele probe:
     a) pentru cursul de bază: un chestionar cu 30 de întrebări cu variante multiple de răspuns din tematica prevăzută în Anexa nr. 4a), care trebuie rezolvate în 30 de minute.
     b) pentru cursurile de specializare pentru transportul în cisterne, pentru transportul mărfurilor din clasa 1 sau pentru transportul mărfurilor din clasa 7: câte un chestionar cu 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns din tematica prevăzută în Anexa nr. 4a), care trebuie rezolvate în 20 de minute. Pot susţine proba pentru cursurile de specializare doar candidaţii care au promovat proba pentru cursul de bază şi cei care îşi extind categoriile de valabilitate ale certificatului A.D.R.
Candidaţii sunt consideraţi admişi dacă au răspuns corect la cel puţin 70% din întrebările aferente fiecărui chestionar.
Candidaţii care în termen de 12 luni de la finalizarea cursului de pregătire iniţială sau periodică nu au promovat examenul pentru obţinerea certificatului A.D.R. trebuie să urmeze un nou curs de pregătire iniţială în vederea susţinerii unui nou examen.

Conducătorii vehiculelor care transportă mărfurile periculoase definite în Anexele la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR Volumul 1 și Volumul 2), trebuie să deţină un certificat A.D.R. eliberat de Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., care atestă că au participat la cursurile de pregătire şi au promovat examenul specific privind cerinţele speciale care trebuie îndeplinite la transportul rutier de mărfuri periculoase.
Sunt recunoscute ca valabile pe teritoriul României pe toată durata lor de valabilitate certificatele A.D.R. eliberate conform prevederilor cap. 8.2 din anexa B la A.D.R., de către autoritatea competentă a unei părţi contractante la A.D.R. sau de un organism recunoscut de această autoritate.
Certificatul A.D.R. este emis de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. candidaţilor admişi la examenul prevăzut la art. 5, conform modelului din Anexa nr. 4b).
Certificatul A.D.R. este valabil 5 ani, pe acesta fiind menţionate categoriile de valabilitate, conform cursurilor absolvite şi examenelor promovate de deţinător.
În cazul în care candidatul a urmat cursul de specializare pentru extinderea categoriilor de valabilitate a certificatului A.D.R. şi a promovat examenul corespunzător specializării solicitate, certificatul A.D.R. se eliberează cu valabilitatea de la data emiterii până la data de expirare a certificatul iniţial.
În cazul în care candidatul a urmat cursul de pregătire periodică şi a promovat examenele pentru cursul de bază şi pentru toate cursurile de specializare pentru care certificatul A.D.R. este valabil în termenul de 12 luni care precede expirarea acestuia, noul certificat se emite cu valabilitatea de 5 ani începând din ziua următoare ultimei zi de valabilitate a certificatului precedent.
Certificatul A.D.R. este redactat în limba română şi în una dintre limbile engleză, franceză sau germană.

PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase, accesați următoarea pagină NORME din 11 noiembrie 2015 (*actualizate*) (Anexa nr. 4)**)

66 Comentarii Lasa un comentariu

Baciu Razvan Ionut
Baciu Razvan Ionut 07.02.2023 09:24
Salutare! Am invatat pentru CPI de aici si am luat din prima! tot respectul pentru acest site si RECOMAND TUTUROR !!!! bafta si drumuri bune !
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 26.02.2023 13:33

Ne bucurăm că vă suntem de ajutor.


Marius Vlad
Marius Vlad 05.01.2023 10:25
Buna ziua!
Daca am luat atestatul CPI marfa zilele trecute si vreau sa fac si ADR ul.. La examen se mai da studiu de caz?
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 26.02.2023 13:36

La ADR nu se dă studiu de caz. Urmează pașii de învățare de la categoria Conducători auto ADR - Colete (curs de bază) - Click aici!


Csoti leventecsoti201@gmail.com
Csoti leventecsoti201@gmail.com 10.12.2022 11:43
Tot respectul pentru acest site.Invățați cu încredere.
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 26.02.2023 13:37

Ne bucurăm că vă suntem de ajutor.


Miron Adrian
Miron Adrian 28.11.2022 13:46
Bună ziua! Am permis, atestat, card de Spania. Mă interesează dacă se poate să obțin ADR COLETE în România? Mulțumesc mult
Harmasel Harmasel
Harmasel Harmasel 26.11.2022 11:44
Buna ziua!Pot da examenul pentru ADR in alta localitate daca nu m-am putut prezent la data la care s-a suatinut in judetul meu?
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 27.11.2022 09:01

Adresați această întrebare prin telefon sau email celor de la ARR din județul în care doriți să dați. Adresa de email și numărul de telefon se găsesc aici pentru fiecare județ - Click aici!


Lasa un comentariu

© 2023 All rights reserved.