Conducători auto ADR - Colete

Conducători auto ADR - Colete

Pot obţine în România Certificat ADR (Certificatul de atestarea profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase ADR) conducătorii auto care îndeplinesc următoarele condiţii:
-
să deţină permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România, pentru cel puţin una dintre categoriile de vehicule: B, C1, C, Tr, BE, C1E, CE.

Pregătirea iniţială a conducătorilor A.D.R.

Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire iniţială, candidaţii trebuie să deţină permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România, pentru cel puţin una dintre categoriile de vehicule: B, C1, C, Tr, BE, C1E, CE.
Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri periculoase trebuie să urmeze un curs de bază care are drept obiective principale:
     a) informarea conducătorilor auto asupra riscurilor inerente transportului de mărfuri periculoase;
     b) prezentarea noţiunilor de bază indispensabile pentru reducerea la minimum a riscului de producere a unui eveniment;
     c) în caz de incident sau accident să fie capabili să ia măsurile necesare pentru propria lor siguranţă, pentru siguranţa publicului, pentru protecţia mediului, precum şi pentru a limita efectele evenimentului.
Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în cisterne fixe sau demontabile, cu o capacitate mai mare de 1 mc, conducătorii de vehicule-baterie cu o capacitate totală mai mare de 1 mc şi conducătorii vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM (containere de gaze cu elemente multiple) cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc pe o unitate de transport trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul în cisterne.
Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri sau obiecte explozive aparţinând clasei 1, definită în Partea a 2 a A.D.R., altele decât substanţele şi obiectele aparţinând Divisiunii 1.4 şi grupei de compatibilitate S, trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul mărfurilor din această clasă. Conducătorii vehiculelor care transportă substanţe şi obiecte aparţinând Divisiunii 1.4 şi grupei de compatibilitate S vor fi instruiţi conform prevederilor art. 18 din Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1175/2007.
Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă materiale radioactive aparţinând clasei 7 definită în Partea a 2 a A.D.R., trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul mărfurilor din această clasă.

Pregătirea periodică a conducătorilor A.D.R.

Pregătirea periodică a conducătorilor auto A.D.R. este obligatorie şi are drept scop actualizarea cunoştinţelor conducătorilor auto, mai ales în ceea ce priveşte la noutăţile tehnice, juridice sau privitoare la mărfurile periculoase şi se desfăşoară conform programului prevăzut în Anexa nr. 4a) la prezentele norme.
Pregătirea periodică trebuie efectuată în termenul de 12 luni care precede expirarea certificatului A.D.R, pentru toate categoriile de valabilitate ale certificatului A.D.R. deţinut.

Examinarea pentru obţinerea certificatului A.D.R.

Pot participa la examenul pentru obţinerea certificatului A.D.R. doar candidaţii care au urmat în totalitate cursurile de pregătire profesională iniţială, de specializare pentru extinderea categoriilor de valabilitate ale certificatului A.D.R., sau periodică, după caz.
Examenul cuprinde următoarele probe:
     a) pentru cursul de bază: un chestionar cu 30 de întrebări cu variante multiple de răspuns din tematica prevăzută în Anexa nr. 4a), care trebuie rezolvate în 30 de minute.
     b) pentru cursurile de specializare pentru transportul în cisterne, pentru transportul mărfurilor din clasa 1 sau pentru transportul mărfurilor din clasa 7: câte un chestionar cu 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns din tematica prevăzută în Anexa nr. 4a), care trebuie rezolvate în 20 de minute. Pot susţine proba pentru cursurile de specializare doar candidaţii care au promovat proba pentru cursul de bază şi cei care îşi extind categoriile de valabilitate ale certificatului A.D.R.
Candidaţii sunt consideraţi admişi dacă au răspuns corect la cel puţin 70% din întrebările aferente fiecărui chestionar.
Candidaţii care în termen de 12 luni de la finalizarea cursului de pregătire iniţială sau periodică nu au promovat examenul pentru obţinerea certificatului A.D.R. trebuie să urmeze un nou curs de pregătire iniţială în vederea susţinerii unui nou examen.

Conducătorii vehiculelor care transportă mărfurile periculoase definite în Anexele la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR Volumul 1 și Volumul 2), trebuie să deţină un certificat A.D.R. eliberat de Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., care atestă că au participat la cursurile de pregătire şi au promovat examenul specific privind cerinţele speciale care trebuie îndeplinite la transportul rutier de mărfuri periculoase.
Sunt recunoscute ca valabile pe teritoriul României pe toată durata lor de valabilitate certificatele A.D.R. eliberate conform prevederilor cap. 8.2 din anexa B la A.D.R., de către autoritatea competentă a unei părţi contractante la A.D.R. sau de un organism recunoscut de această autoritate.
Certificatul A.D.R. este emis de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. candidaţilor admişi la examenul prevăzut la art. 5, conform modelului din Anexa nr. 4b).
Certificatul A.D.R. este valabil 5 ani, pe acesta fiind menţionate categoriile de valabilitate, conform cursurilor absolvite şi examenelor promovate de deţinător.
În cazul în care candidatul a urmat cursul de specializare pentru extinderea categoriilor de valabilitate a certificatului A.D.R. şi a promovat examenul corespunzător specializării solicitate, certificatul A.D.R. se eliberează cu valabilitatea de la data emiterii până la data de expirare a certificatul iniţial.
În cazul în care candidatul a urmat cursul de pregătire periodică şi a promovat examenele pentru cursul de bază şi pentru toate cursurile de specializare pentru care certificatul A.D.R. este valabil în termenul de 12 luni care precede expirarea acestuia, noul certificat se emite cu valabilitatea de 5 ani începând din ziua următoare ultimei zi de valabilitate a certificatului precedent.
Certificatul A.D.R. este redactat în limba română şi în una dintre limbile engleză, franceză sau germană.

PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase, accesați următoarea pagină NORME din 11 noiembrie 2015 (*actualizate*) (Anexa nr. 4)**)

37 Comentarii Lasa un comentariu

Ionut2212
Ionut2212 15.10.2021 09:44
Buna ziua! Ptr. Adr colete se da doar proba pe calculator fara studii de faz si orasi?
Lungu Petre
Lungu Petre 03.10.2021 09:30
Bună ziua, atestatul de ADR colete, cisterna și explozibil a expirat de 7 ani, ADR colete de 2 ani. Pentru înnoirea primului atestat se poate da doar CPC sau trebuie CPI? Mulțumesc!
Adrian Ovidiu
Adrian Ovidiu 16.09.2021 16:59
Am luat C +E + CPI toate din prima, doar făcând chestionare de aici, cu maximul punctaj, la fel și studiu de caz cu maxim punctaj. Mulțumesc . Întrebările sunt la fel ca și aici. Când faceți mediu de învățare fara greșeli, mergeți liniștiți la examen . Drumuri bune
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 17.09.2021 14:38

Ne bucurăm că vă putem ajuta.


Daniel gioroceanu
Daniel gioroceanu 05.08.2021 16:50
Buna seara daniel ma numesc ,nu va suparati ptr adr cisterna ,trebuie mai intai adr colete?
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 17.09.2021 14:38

Da, pentru a putea da de ADR Cisterne trebuie sa aveți deja atestatul ADR Colete (cursul de baza).


mariuca samuel
mariuca samuel 01.06.2021 20:58
salut. Pentru a obtine atestatul ADR colete/ marfuri periculoase examenul este ca si la CPI marfa ? Adica si examen pe calculator si studiul de caz ?

Lasa un comentariu

© 2021 All rights reserved.