Conducători auto Transport Agabaritice

Conducători auto Transport Agabaritice

Pot obţine în România Certificat pentru transport agabaritic conducătorii auto care îndeplinesc următoarele condiţii:
- să deţină permis de conducere categoria CE valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România;
- să deţină CPC sau CPI pentru transportul de mărfuri.

Pregătirea profesională pentru obţinerea certificatului pentru transport agabaritic

Pregătirea profesională a conducătorilor auto se realizează numai în centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor, cu scopul de a transmite candidaţilor cunoştinţele şi competenţele specifice, necesare efectuării transporturilor cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite, denumite în continuare transporturi agabaritice.
Cursurile de pregătire profesională a conducătorilor auto se desfăşoară în baza programului de pregătire prevăzut în Anexa nr. 5a) la prezentele norme şi sunt susţinute de lectori atestaţi de Ministerul Transporturilor. Suporturile de curs utilizate vor fi întocmite în scopul însuşirii de către candidaţi a cunoştinţelor menţionate Anexa 5a) la prezentele norme, cu respectarea necesităţilor de învăţare ale acestora.
Durata minimă pentru cursurile de pregătire ce vor fi urmate de către conducătorii auto prevăzuţi la art. 1 va fi de 12 ore.

Examinarea pentru obţinerea certificatului pentru transport agabaritic

Examenul pentru obţinerea certificatului pentru transport agabaritic constă într-un test alcătuit din 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns, din tematica prevăzută în Anexa nr. 5a), care trebuie rezolvate în 20 de minute.
Pentru promovarea examenului candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 70% din întrebările prevăzute în test.

Conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule înmatriculate în România şi care au mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport agabaritic.
Certificatul pentru transport agabaritic reprezintă dovada competenţei profesionale pentru calitatea de conducător auto de vehicule destinate transporturilor rutiere menţionate.
Obţinerea certificatul pentru transport agabaritic este condiţionată de deţinerea CPC sau CPI pentru transportul de mărfuri.
Certificatele pentru transport agabaritic au valabilitatea de 5 ani şi sunt eliberate, la cerere, de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., conform modelului prevăzut în Anexa 5b) la prezentele norme, după plata tarifului de eliberare, în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării cererii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R

PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite, accesați următoarea pagină NORME din 11 noiembrie 2015 (*actualizate*) (Anexa nr. 5)**)

19 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.