Conducători auto Transport Troleibuz

Conducători auto Transport Troleibuz

Pot obţine în România Certificat pentru transport rutier cu troleibuzul conducătorii auto care îndeplinesc următoarele condiţii:
- să deţină permis de conducere categoria D, DE sau Tb valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România.

Pregătirea profesională pentru obţinerea certificatului pentru transport cu troleibuzul

Pregătirea profesională a conducătorilor auto prevăzuţi la art. 1 se realizează numai în centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor, cu scopul de a transmite candidaţilor cunoştinţele şi competenţele specifice, necesare efectuării transporturilor cu troleibuzul.
Cursurile de pregătire profesională a conducătorilor auto se desfăşoară în baza programului de pregătire prevăzut în Anexa nr. 6a) la prezentele norme şi sunt susţinute de lectori atestaţi de Ministerul Transporturilor. Suporturile de curs utilizate vor fi întocmite în scopul însuşirii de către candidaţi a cunoştinţelor menţionate Anexa 6a) la prezentele norme, cu respectarea necesităţilor de învăţare ale acestora.
Durata minimă pentru cursurile de pregătire ce vor fi urmate de către conducătorii auto prevăzuţi la art. 1 va fi de 18 ore.

Examinarea pentru obţinerea certificatului pentru transport cu troleibuzul

Examenul pentru obţinerea certificatului pentru transport cu troleibuzul constă într-un test alcătuit din 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns, din tematica prevăzută în Anexa nr. 6a), care trebuie rezolvate în 20 de minute.
Pentru promovarea examenului candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 70% din întrebările prevăzute în test.

Conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu troleibuzul trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport cu troleibuzul.
Certificatul pentru transport cu troleibuzul reprezintă dovada competenţei profesionale pentru calitatea de conducător auto de vehicule destinate transporturilor rutiere menţionate.
Certificatele CPI sau CPC valabile pentru vehiculele din categoriile D1, D1E, D sau DE, eliberate conform prevederilor Anexei nr. 2, sunt valabile şi pentru transport cu troleibuzul, în condiţiile în care deţinătorii lor deţin permis de conducere valabil pentru vehiculele din categoriile D sau DE.
Certificatele pentru transport cu troleibuzul au valabilitatea de 5 ani şi sunt eliberate, la cerere, de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., conform modelului prevăzut în Anexa 6b) la prezentele norme, după plata tarifului de eliberare, în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării cererii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul, accesați următoarea pagină NORME din 11 noiembrie 2015 (*actualizate*) (Anexa nr. 6)**)

0 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.