Manageri transport de TAXI şi regim de închiriere

Manageri transport de TAXI şi regim de închiriere

Pot obţine în România Certificat pentru manager de transport în regim de taxi şi închiriere cei care îndeplinesc următoarele condiţii:

- absolvenţi de liceu (cel puțin certificatul de absolvire a liceului - nu este obligatorie diploma de bacalaureat), în copie;
- să aibă reşedinţa curentă în România, în sensul prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014;

- să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la următoarele faptele:

  • infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;
  • infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
  • infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
  • infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
  • infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
  • infracţiuni contra patrimoniului.

Pregătirea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere

Pregătirea profesională în vederea obţinerii certificatului de manager de transport în regim de taxi şi închiriere se realizează numai în centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor pentru pregătirea managerilor de transport şi are ca scop însuşirea de către candidaţi a cunoştinţelor şi competenţelor specifice domeniilor şi temelor conform programului de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere prevăzut în anexa nr. 1.
Cursurile de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere au o durată de 30 de ore, se desfăşoară în baza programului de pregătire prevăzut în anexa nr. 1 şi sunt susţinute de lectori atestaţi pentru pregătirea managerilor de transport, conform reglementărilor în vigoare, de către Ministerul Transporturilor.

Examinarea pentru obţinerea certificatului pentru manageri de transport în regim de taxi şi închiriere.

Pot participa la examenul pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere doar candidaţii care au absolvit cursul de pregătire profesională, în termen de maximum 12 luni de la data absolvirii. Candidaţii care nu au promovat examenul în acest termen trebuie să urmeze un nou curs de pregătire.
Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen, care constă dintr-o probă cu durata de 60 de minute, cuprinzând 60 de întrebări cu 4 variante de răspuns, dintre care una singură este corectă. Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să răspundă corect la cel puţin 70% din întrebări.

Dacă în cursul ultimelor 12 luni de valabilitate a certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere titularul a urmat cursurile şi a promovat examenul, noul certificat de competenţă profesională se eliberează cu o valabilitate de 10 ani, care începe în ziua următoare ultimei zile de valabilitate a certificatului deţinut anterior.

PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, accesați următoarea pagină NORME din 23 noiembrie 2016

9 Comentarii Lasa un comentariu

Stefan
Stefan 07.10.2021 09:31
Daca am un singur taxi sunt obligat să am meneger transport eu nu liceul ce fac vând taxiul
Danila emanuela
Danila emanuela 01.04.2020 19:54
Cf. Oug 29/2020 doresc sa obtin cât mai repede cu putința certificatul de manager de transport activ transp taxi si in regim de închiriere. Care sunt conditiile de fesgadirate a examenului on line. Îndeplinesc toate condițiile cerute de out privind formarea profesională. Astept raspunsdin partea ARR cat mai repede. Multumesc
SERBAN  SIMION
SERBAN SIMION 14.02.2020 12:01
Sunt atestat manager transport marfa si a si dori sa mi deschid o firma taxi. mai am nevoie sa fac cursul de managet transport persoane in regim taxi?va multumesc.
Gligor Adrian
Gligor Adrian 08.02.2020 10:06
Cum pot accesa chestionarele !??
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 08.02.2020 10:10

Intra in pasul 4 si acolo apasă pe butonul „Generează chestionar”.


Constantin Florin Laurentiu
Constantin Florin Laurentiu 09.01.2020 13:50
Buna ziua. Am si eu o intrbare; CERTIFICATUL DE COMPETENTA PROFESIONALA PENTRU TRANSPORTUL RUTIER DE PERSOANE absolvit in anul 2016 este valabil si pentru managerul de transport alternativ si taxi .
Sergiu Sergiu
Sergiu Sergiu 04.06.2021 12:59
nu este valabil

Lasa un comentariu

© 2021 All rights reserved.