Instructori conducere auto

Instructori conducere auto

Pot obţine în România Atestat de instructor auto conducătorii auto care îndeplinesc următoarele condiţii:
- sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau sunt absolvenţi ai şcolilor de maiştri în specialitatea auto;
- aibă vârsta de cel puţin 25 de ani;
- să deţină permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestarea de cel puţin 5 ani;
- să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;
- să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;
- să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;
- să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
- să fi urmat un curs de pregătire sau perfecţionare profesională, într-un centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor.

Pregătirea profesională pentru obţinerea atestatului de instructor auto.

Pregătirea şi perfecţionarea profesională necesare pentru obţinerea/reînnoirea atestatului de instructor auto se face în cadrul unor centre de pregătire şi perfecţionare autorizate în condiţiile legii.
Cursul de pregătire profesională în vederea obţinerii atestatului de instructor auto cuprinde pregătirea teoretică şi practică, având o durată de 120 de ore.
Durata pregătirii teoretice va fi de 90 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 30 de ore.
Durata zilnică a pregătirii teoretice şi/sau practice nu trebuie să depăşească 6 ore.
Cursul de pregătire profesională în vederea obţinerii unei categorii suplimentare aferente atestatului de instructor auto va avea o durată de 30 de ore, din care durata pregătirii teoretice va fi de 20 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 10 ore.

Examinarea pentru obţinerea atestatului de instructor auto.

Examenul pentru obţinerea atestatului de instructor auto constă în următoarele probe:
     a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă este susţinută în sistem informatic;
     b) probă practică în trafic, având o durată de 30 minute, destinată evaluării cunoştinţelor, competenţelor şi capacităţilor pedagogice necesare desfăşurării procesului de pregătire practică; modalitatea de evaluare a probei practice, precum şi obiectivele care stau la baza evaluării acestei probe pentru fiecare categorie solicitată se stabilesc de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
Pentru promovarea examenului candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 48 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba practică să obţină calificativul admis.
Întrebările care alcătuiesc testul tip grilă vor avea fiecare 4 variante posibile de răspuns, corecte putând fi niciuna, una, două, trei sau toate patru.

Instructorii auto pot fi atestaţi cel puţin pentru una din categoriile A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.
Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 2 ani de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb. Activitatea efectivă ca instructor auto constă în şcolarizarea unui număr minim de 100 cursanţi care solicită obţinerea permisului de conducere auto în perioada menţionată.
Reînnoirea atestatului de instructor auto se face numai în condiţiile absolvirii unui curs de perfecţionare profesională.
Cursul de perfecţionare profesională în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto va avea o durată de 30 de ore.

PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind privind atestarea instructorilor de conducere auto, accesați următoarea pagină NORME din 3 februarie 2014 (*actualizate*)(Anexa nr. 1)*)

20 Comentarii Lasa un comentariu

CLAUDIU IFTENIE
CLAUDIU IFTENIE 14.08.2022 09:41
Buna ziua! Cate chestionare are cursul pentru instructor auto? La examenul pentru atestat instructor auto va fi unul din chestionarele din curs? Multumesc!
Gheorghita Codreanu
Gheorghita Codreanu 25.07.2022 23:24
Se poate face atestatul pentru instructor auto dacă am preschimbat permisul in UK ? Mentionez ca l-am obtinut in Romania si este preschimbat in UK.Aștept răspuns.Va mulțumesc
Florin Gabriel
Florin Gabriel 04.02.2022 20:15
Bună seara se poate deveni instructor auto categoria B doar cu liceu dar fără diploma de bacalaureat?
Va mulțumesc
patrascu petruadrian
patrascu petruadrian 03.03.2022 13:16
salut. se poate si fara BAC,eu m-am inscris luna trecuta.
Petru
Petru 23.01.2022 16:58
S-a modificat cerințele in ceea ce privește cerințele pentru atestatul de instructor auto?
In continuare este necesar Bac-ul sau absolvirea unui liceu de maiștri in continuare?
Dan Andreescu
Dan Andreescu 26.11.2021 13:58
Sunt trei lucruri neclare privind autorizarea ca instructor auto/ profesor legislație:
1. După obținerea atestatului ARR, este obligatoriu să lucrezi 5 ani ca angajat al unei școli de șoferi, abia apoi poți practica pe cont propriu ca PFA?
2. Ce înseamnă "școală de șoferi autorizată"? Cum se poate autoriza un SRL ca școală de șoferi?
3. Pentru atestarea ca instructor de legislație (care nu a lucrat anterior 5 ani ca instructor auto), ce înseamnă studii superioare "inginerești"? Licența de "informatician" in cadrul Facultății de Matematică-Informatică și modulul de pedagogie absolvit e considerată suficient de "inginerească? Mulțumesc anticipat.
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 01.12.2021 13:55

Adresați aceaste întrebări celor de la relatii publice ARR pentru un raspuns oficial. Accesați acest formular pentru a trimite acestora o solicitare scrisă - relatii_publice@arr.ro


Lasa un comentariu

© 2022 All rights reserved.