Instructori conducere auto

Instructori conducere auto

Pot obţine în România Atestat de instructor auto conducătorii auto care îndeplinesc următoarele condiţii:
- sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau sunt absolvenţi ai şcolilor de maiştri în specialitatea auto;
- aibă vârsta de cel puţin 25 de ani;
- să deţină permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestarea de cel puţin 5 ani;
- să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;
- să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;
- să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;
- să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
- să fi urmat un curs de pregătire sau perfecţionare profesională, într-un centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor.

Pregătirea profesională pentru obţinerea atestatului de instructor auto.

Pregătirea şi perfecţionarea profesională necesare pentru obţinerea/reînnoirea atestatului de instructor auto se face în cadrul unor centre de pregătire şi perfecţionare autorizate în condiţiile legii.
Cursul de pregătire profesională în vederea obţinerii atestatului de instructor auto cuprinde pregătirea teoretică şi practică, având o durată de 120 de ore.
Durata pregătirii teoretice va fi de 90 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 30 de ore.
Durata zilnică a pregătirii teoretice şi/sau practice nu trebuie să depăşească 6 ore.
Cursul de pregătire profesională în vederea obţinerii unei categorii suplimentare aferente atestatului de instructor auto va avea o durată de 30 de ore, din care durata pregătirii teoretice va fi de 20 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 10 ore.

Examinarea pentru obţinerea atestatului de instructor auto.

Examenul pentru obţinerea atestatului de instructor auto constă în următoarele probe:
     a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă este susţinută în sistem informatic;
     b) probă practică în trafic, având o durată de 30 minute, destinată evaluării cunoştinţelor, competenţelor şi capacităţilor pedagogice necesare desfăşurării procesului de pregătire practică; modalitatea de evaluare a probei practice, precum şi obiectivele care stau la baza evaluării acestei probe pentru fiecare categorie solicitată se stabilesc de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
Pentru promovarea examenului candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 48 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba practică să obţină calificativul admis.
Întrebările care alcătuiesc testul tip grilă vor avea fiecare 4 variante posibile de răspuns, corecte putând fi niciuna, una, două, trei sau toate patru.

Instructorii auto pot fi atestaţi cel puţin pentru una din categoriile A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.
Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 2 ani de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb. Activitatea efectivă ca instructor auto constă în şcolarizarea unui număr minim de 100 cursanţi care solicită obţinerea permisului de conducere auto în perioada menţionată.
Reînnoirea atestatului de instructor auto se face numai în condiţiile absolvirii unui curs de perfecţionare profesională.
Cursul de perfecţionare profesională în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto va avea o durată de 30 de ore.

PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind privind atestarea instructorilor de conducere auto, accesați următoarea pagină NORME din 3 februarie 2014 (*actualizate*)(Anexa nr. 1)*)

9 Comentarii Lasa un comentariu

Ionescu Marius Gabriel
Ionescu Marius Gabriel 04.06.2021 16:47
Salut
Aș dori sa stiu care sunt pasii in a ajunge instructor auto categoria B pentru ca m-ar interesa foarte mult aceasta meserie
Sunt elev in clasa a 12-a si vreau sa stiu ce am de facut.
Multumesc anticipat
Ticu Bogdan
Ticu Bogdan 22.08.2021 18:10
Salut, in primul rand trebuie sa detii permis categoria B de minim 5 ani si sa ai varsta de peste 25 ani. Dupa trebuie sa nu ti se fi anulat permisul sau sa se fi suspendat in ultimii 5 ani pe motiv de alcool. Mai trebuie sa fi apt medical si sa ai cazierul curat (gen sa nu fi fost condamnat pt omor etc)
Dumbrava Eugen
Dumbrava Eugen 10.03.2021 22:28
Buna ziua!
Pot aplica pentru atestat de instructor + pof de legislatie daca in urma cu 6 luni am avut permisul suspendat pentru ca am trecut pe culoarea rosie a semaforului?
In mentiunile de mai sus nu vad specificat acest lucru dar prin alte surse am observat ca se mentioneaza sa nu fi avut permisul suspendat in ultimul an.
As aprecia un raspuns, multumesc!
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 14.03.2021 18:15

Asa cum spune si in conditiile de mai sus, nu te afecteaza cu nimic.


Marinela Toma
Marinela Toma 12.02.2021 20:47
Multumesc pentru tot
Marinela Toma
Marinela Toma 12.02.2021 20:45
Super
sorin
sorin 12.11.2020 12:03
La cat timp se face reexaminarea

Lasa un comentariu

© 2021 All rights reserved.