Instructori conducere auto

Instructori conducere auto

Pot obţine în România Atestat de instructor auto conducătorii auto care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • sunt absolvenți de liceu sau sunt absolvenți ai școlilor de maiștri în specialitatea auto;
  • să aibă vârsta de cel puțin 25 de ani;
  • să dețină permis de conducere valabil de cel puțin 5 ani pentru categoria A, B sau BE în situația în care solicită atestarea pentru categoria A, B sau BE, după caz;
  • să dețină permis de conducere valabil de cel puțin 3 ani pentru categoria C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb în situația în care solicită atestarea pentru categoria C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb, după caz;
  • să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor pentru consum de alcool în ultimii 5 ani;
  • să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;
  • să fie aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității respective;
  • să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influență, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia.

Pregătirea profesională pentru obţinerea atestatului de instructor auto.

Pregătirea şi perfecţionarea profesională necesare pentru obţinerea/reînnoirea atestatului de instructor auto se face în cadrul unor centre de pregătire şi perfecţionare autorizate în condiţiile legii.
Cursul de pregătire profesională în vederea obţinerii atestatului de instructor auto cuprinde pregătirea teoretică şi practică, având o durată de 120 de ore.
Durata pregătirii teoretice va fi de 90 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 30 de ore.
Durata zilnică a pregătirii teoretice şi/sau practice nu trebuie să depăşească 6 ore.
Cursul de pregătire profesională în vederea obţinerii unei categorii suplimentare aferente atestatului de instructor auto va avea o durată de 30 de ore, din care durata pregătirii teoretice va fi de 20 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 10 ore.

Examinarea pentru obţinerea atestatului de instructor auto.

Examenul pentru obţinerea atestatului de instructor auto constă în următoarele probe:
     a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoașterii regulilor de circulație pe drumurile publice și cunoașterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă fiind susținută în sistem informatic;
     b) proba practică în trafic, având o durată de 30 minute, destinată evaluării cunoștințelor, competențelor și capacităților pedagogice necesare desfășurării procesului de pregătire practică; modalitatea de evaluare a probei practice, precum și obiectivele care stau la baza evaluării acestei probe pentru fiecare categorie solicitată se stabilesc de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Pentru promovarea examenului candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 48 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba practică să obţină calificativul admis.

Întrebările care alcătuiesc testul tip grilă vor avea fiecare 4 variante posibile de răspuns, corecte putând fi niciuna, una, două, trei sau toate patru.

La încheierea examenului se va printa din sistemul informatic de examinare situația rezultatelor obținute de către participanții la examen, aceasta fiind semnată de către toți membrii comisiei de examinare.

Examenul în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto sau profesor legislație rutieră se poate susține numai de către persoanele care au absolvit în prealabil cursul de perfecționare profesională și constă în susținerea probelor prevăzute mai sus. Cursul de perfecţionare profesională în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislaţie rutieră va avea o durată de 30 de ore.

Instructorii auto pot fi atestați cel puțin pentru una dintre categoriile A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.
Obținerea atestatului de instructor auto se realizează inițial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puțin 6 luni de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obține și atestarea pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.
Activitatea efectivă ca instructor auto prevăzută la alin. (2) constă în școlarizarea unui număr minim de 36 de cursanți care solicită obținerea permisului de conducere în perioada menționată.


PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind privind atestarea instructorilor de conducere auto, accesați următoarea pagină NORME din 25 aprilie 2013 privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto (Anexa 2)

24 Comentarii Lasa un comentariu

Preda
Preda 27.12.2022 14:14
Bună ziua! Instructor auto cât B unde o găsesc?
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 27.12.2022 14:36

Sunteți la categoria care vă trebuie. Partea de legislație este aceeași pentru toți instructorii auto, indiferent de categorie.


Peeda
Peeda 27.12.2022 15:11
Mulțumesc.
Daniela
Daniela 28.11.2022 17:12
Buna seara! Ma intereseaza sa stiu daca sunt ultimul an de liceu, (seral) pot incepe cursul pt atestat instructor auto?
Am 28 de ani! Multumesc
CLAUDIU IFTENIE
CLAUDIU IFTENIE 14.08.2022 09:41
Buna ziua! Cate chestionare are cursul pentru instructor auto? La examenul pentru atestat instructor auto va fi unul din chestionarele din curs? Multumesc!
Gheorghita Codreanu
Gheorghita Codreanu 25.07.2022 23:24
Se poate face atestatul pentru instructor auto dacă am preschimbat permisul in UK ? Mentionez ca l-am obtinut in Romania si este preschimbat in UK.Aștept răspuns.Va mulțumesc
Florin Gabriel
Florin Gabriel 04.02.2022 20:15
Bună seara se poate deveni instructor auto categoria B doar cu liceu dar fără diploma de bacalaureat?
Va mulțumesc
patrascu petruadrian
patrascu petruadrian 03.03.2022 13:16
salut. se poate si fara BAC,eu m-am inscris luna trecuta.

Lasa un comentariu

© 2023 All rights reserved.