Instructori conducere auto

Instructori conducere auto

Pot obţine în România Atestat de instructor auto conducătorii auto care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • sunt absolvenți de liceu sau sunt absolvenți ai școlilor de maiștri în specialitatea auto;
  • să aibă vârsta de cel puțin 25 de ani;
  • să dețină permis de conducere valabil de cel puțin 5 ani pentru categoria A, B sau BE în situația în care solicită atestarea pentru categoria A, B sau BE, după caz;
  • să dețină permis de conducere valabil de cel puțin 3 ani pentru categoria C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb în situația în care solicită atestarea pentru categoria C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb, după caz;
  • să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor pentru consum de alcool în ultimii 5 ani;
  • să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;
  • să fie aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității respective;
  • să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influență, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia.

Pregătirea profesională pentru obţinerea atestatului de instructor auto.

Pregătirea şi perfecţionarea profesională necesare pentru obţinerea/reînnoirea atestatului de instructor auto se face în cadrul unor centre de pregătire şi perfecţionare autorizate în condiţiile legii.
Cursul de pregătire profesională în vederea obţinerii atestatului de instructor auto cuprinde pregătirea teoretică şi practică, având o durată de 120 de ore.
Durata pregătirii teoretice va fi de 90 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 30 de ore.
Durata zilnică a pregătirii teoretice şi/sau practice nu trebuie să depăşească 6 ore.
Cursul de pregătire profesională în vederea obţinerii unei categorii suplimentare aferente atestatului de instructor auto va avea o durată de 30 de ore, din care durata pregătirii teoretice va fi de 20 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 10 ore.

Examinarea pentru obţinerea atestatului de instructor auto.

Examenul pentru obţinerea atestatului de instructor auto constă în următoarele probe:
     a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoașterii regulilor de circulație pe drumurile publice și cunoașterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă fiind susținută în sistem informatic;
     b) proba practică în trafic, având o durată de 30 minute, destinată evaluării cunoștințelor, competențelor și capacităților pedagogice necesare desfășurării procesului de pregătire practică și prezentarea unei teme din domeniul legislației rutiere (Planul ședinței practice. Despre acesta veți primi mai multe informații la cursurile de la centrul de pregătire).

Pentru promovarea examenului candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 48 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba practică să obţină calificativul admis.

Întrebările care alcătuiesc testul tip grilă vor avea fiecare 4 variante posibile de răspuns, corecte putând fi niciuna, una, două, trei sau toate patru.

La încheierea examenului se va printa din sistemul informatic de examinare situația rezultatelor obținute de către participanții la examen, aceasta fiind semnată de către toți membrii comisiei de examinare.

Examenul în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto sau profesor legislație rutieră se poate susține numai de către persoanele care au absolvit în prealabil cursul de perfecționare profesională și constă în susținerea probelor prevăzute mai sus. Cursul de perfecţionare profesională în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislaţie rutieră va avea o durată de 30 de ore.

Instructorii auto pot fi atestați cel puțin pentru una dintre categoriile A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.
Obținerea atestatului de instructor auto se realizează inițial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puțin 6 luni de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obține și atestarea pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.
Activitatea efectivă ca instructor auto prevăzută la alin. (2) constă în școlarizarea unui număr minim de 36 de cursanți care solicită obținerea permisului de conducere în perioada menționată.


PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind privind atestarea instructorilor de conducere auto, accesați următoarea pagină NORME din 25 aprilie 2013 privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto (Anexa 2)

53 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.