Instructori conducere auto

Curs legislatie Instructori conducere auto

Despre curs legislatie Instructori conducere auto

* Aici în Pasul 1 - Legislație și teorie găsești legislația și teoria ce reprezintă materia ce trebuie parcursă și din care sunt formate întrebările de la examenul oficial ARR pentru categoria Instructori conducere auto.

* După parcurgerea pasului unu trebuie să continuați cu ceilalți 2 pași de învățare pe care îi găsiți aici - click aici!

CODUL RUTIER - Ordonanța de Urgență nr. 195/2002

CODUL RUTIER - ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*)privind circulaţia pe drumurile publice**). Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

CODUL RUTIER - Regulamentul de aplicare al OUG 195 din 2002

CODUL RUTIER -​ REGULAMENT din 4 octombrie 2006 (*actualizat*) de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi celelalte dispoziţii din prezentul regulament.

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.