Conducători auto Transport Persoane CPI

Conducători auto Transport Persoane CPI

Pot obţine în România CPI (Certificatul de calificare profesională iniţială) doar conducătorii auto care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
     a) sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unui stat membru al Uniunii Europene care îşi au reşedinţa în România, aşa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare;
     b) sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angajaţi de o întreprindere stabilită în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.

Sunt recunoscute ca valabile pe teritoriul României CPI şi CPC eliberate în condiţiile Directivei 2003/59/CE de alte state membre ale Uniunii Europene, cu modificările ulterioare.

Sunt exceptaţi de la obligativitatea calificării iniţiale conducătorii auto care sunt:
titularii unui permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile D1, D1E, D şi DE, eliberat până la data de 9 septembrie 2008.

Conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri şi deţin un CPI pentru una dintre categoriile de vehicule C1, C1E, C şi CE sunt exceptaţi de la obţinerea unui CPI pentru oricare alta dintre acestea, iar conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane şi deţin un CPI pentru una dintre categoriile de vehicule D1, D1E, D şi DE sunt exceptaţi de la obţinerea unui CPI pentru oricare alta dintre acestea.

 

Examinarea pentru obţinerea CPI (Certificatul de calificare profesională iniţială)

În vederea susţinerii examenului pentru obţinerea CPI, candidaţii se vor înscrie la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest sens o cerere şi depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:
     a) cerere,
     b) actul de identitate, în copie,
     c) permisul de conducere, în copie,
     d) actul care demonstrează îndeplinirea următoarelor condiţii, în copie:
          - sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unui stat membru al Uniunii Europene care îşi au reşedinţa în România, aşa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare;
          - sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angajaţi de o întreprindere stabilită în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.
Copiile documentelor prevăzute la literele b) - d) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ..............., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea, legii penale privind falsul în declaraţii, ca prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.
În vederea susţinerii examenului şi a obţinerii CPI, candidaţii trebuie să deţină permis de conducere valabil eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă.

 

Examenul pentru obţinerea CPI este compus dintr-un examen teoretic şi unul practic.

Examenul teoretic este format din două probe:
     a) o probă cu durata de 2 ore care constă dintr-un set de 100 întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă, testul având cel puţin o întrebare pentru fiecare obiectiv dintre obiectivele generale şi cele specifice tipului de transport, respectiv transport de mărfuri sau persoane, prevăzut în Anexa nr. 2a);
     b) o probă cu durata de 2 ore care constă din 6 studii de caz, câte două pentru fiecare dintre cele 3 capitole ale Anexei nr. 2a).
Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări şi a obţinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz.

Candidaţii declaraţi admişi la examenul teoretic vor putea susţine examenul practic, care este format din următoarele probe:
     a) o probă de conducere destinată evaluării pregătirii cu privire la conducerea raţională bazată pe reguli de siguranţă. Această probă are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrăzi (sau alte drumuri similare), precum şi pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind să prezinte diferite tipuri de dificultăţi pe care un conducător auto le poate întâlni. Este preferabil ca această probă să se desfăşoare în diverse condiţii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie să fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circulaţie!pe care le-ar putea întâlni. Durata minimă a acestei probe este de 60 de minute. Candidaţii admişi la această probă vor putea susţine examenul practic prevăzut la b);
     b) o probă care vizează cel puţin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 şi 3.5 din Anexa nr. 2a). Durata minimă a acestei probe este de 30 de minute;
Pentru a fi admişi la examenul de obţinere a CPI, candidaţii trebuie să fie declaraţi admişi atât la examenul teoretic, cât şi la toate probele parţiale ale examenului practic.
În cazul nepromovării examenului practic, calificativul "Admis" obţinut de candidaţi la examenul teoretic îşi păstrează valabilitatea cel mult 6 luni de la data obţinerii lui, dar nu mai mult de două reexaminări practice.


ATENȚIE! CPI SCURT (Certificatul de calificare profesională iniţială SCURT)

​CPI SCURT este pentru conducătorii auto care dețin deja CPI Marfă sau Persoare și vor să îşi dezvolte sau să îşi schimbe activitatea de la CPI marfă la CPI persoane sau de la CPI persoane la CPI marfă. În acest caz se învață de la categoria CPI SCURT Marfă sau CPI SCURT Persoane.

Conducătorii auto care efectuează transport de marfă şi care îşi dezvoltă sau îşi schimbă activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers şi care deţin un CPI nu trebuie să mai parcurgă părţile comune ale celor două tipuri de calificare iniţială, ci doar părţile specifice noii calificări, urmate de promovarea unui examen teoretic. Aceşti conducători vor susţine în mod obligatoriu examenul practic în totalitate.

Examenul teoretic CPI SCURT cuprinde un chestionar cu 20 de întrebări şi se limitează la materiile corespunzătoare tipului de transport, de mărfuri sau de persoane, pentru care se solicită noua calificare iniţială. Aceşti conducători vor susţine obligatoriu examenul practic în totalitate.

PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind pregătirea şi atestarea profesională CPI și CPC a conducătorilor auto de Transport Marfă și Persoane, accesați următoarea pagină NORME din 11 noiembrie 2015 (*actualizate*) (Anexa nr. 2)**)

121 Comentarii Lasa un comentariu

Lostun Marcel
Lostun Marcel 25.09.2023 16:44
Bună eu dețin CPI marfă optinit in Spania în 2015 și categoria C pentru atestat persoane trebuie să dau CPI normal sau scurt ??
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 26.09.2023 14:52

Examenul pentru aceasta trecere de la MARFA la PERSOANE se numește CPI SCURT si este pentru conducătorii auto care dețin deja CPI Marfă sau Persoane și vor să își dezvolte sau să își schimbe activitatea de la CPI marfă la CPI persoane sau de la CPI persoane la CPI marfă. În acest caz se învață de la categoria CPI SCURT Marfă sau CPI SCURT Persoane. Conducătorii auto care efectuează transport de marfă și care își dezvoltă sau își schimbă activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers și care dețin un CPI nu trebuie să mai parcurgă părțile comune ale celor două tipuri de calificare inițială, ci doar părțile specifice noii calificări, urmate de promovarea unui examen teoretic. Acești conducători vor susține în mod obligatoriu examenul practic în totalitate. Examenul teoretic CPI SCURT cuprinde un chestionar cu 20 de întrebări și se limitează la materiile corespunzătoare tipului de transport, de mărfuri sau de persoane, pentru care se solicită noua calificare inițială. Acești conducători vor susține obligatoriu examenul practic în totalitate.


Sorin
Sorin 06.09.2023 05:03
Buna ziua.Detin CPC marfa si ADR colete cisterne, permis cat. CE si cat.D din 01.09.2023. Pentru atestat transport persoane ce atestat trebuie sa obtin(CPI,CPC sau CPI scurt).
Multumesc!
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 06.09.2023 15:26

Examenul pentru aceasta trecere de la MARFA la PERSOANE se numește CPI SCURT si este pentru conducătorii auto care dețin deja CPI Marfă sau Persoane și vor să își dezvolte sau să își schimbe activitatea de la CPI marfă la CPI persoane sau de la CPI persoane la CPI marfă. În acest caz se învață de la categoria CPI SCURT Marfă sau CPI SCURT Persoane. Conducătorii auto care efectuează transport de marfă și care își dezvoltă sau își schimbă activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers și care dețin un CPI nu trebuie să mai parcurgă părțile comune ale celor două tipuri de calificare inițială, ci doar părțile specifice noii calificări, urmate de promovarea unui examen teoretic. Acești conducători vor susține în mod obligatoriu examenul practic în totalitate. Examenul teoretic CPI SCURT cuprinde un chestionar cu 20 de întrebări și se limitează la materiile corespunzătoare tipului de transport, de mărfuri sau de persoane, pentru care se solicită noua calificare inițială. Acești conducători vor susține obligatoriu examenul practic în totalitate.


Marian Valentin
Marian Valentin 26.08.2023 14:07
Va salut colegii , pot da drumul la atestate dacă nu am deținut deja cat e ? Am doar cat c și nu știu dacă afectează cu ceva dacă le dau drumul , mulțumesc !
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 17.09.2023 11:15

Poți obține atestat pentru Conducător auto Transport Marfă dacă ai categoria C (fără CE). Dacă pe viitor o să obții și categoria CE trebuie să mergi la ARR să-ți elibereze un alt atestat pe care să fie trecut noul permis de conducere.


Alex T
Alex T 24.07.2023 12:17
Buna ziua,
Am categoriile CE si DE din 2010 insa nu am avut niciodată atestate pentru ca nu am fost angajat sofer.
Acum ma interesează sa obțin atestat pentru transport persoane dar nu imi este clar cum trebuie să procedez. Unde ar trebui sa ma înscriu, cat costa si cand se dau examenele?
Mulțumesc!
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 25.07.2023 07:02

Căutați un centru de pregătire din zona Dvs. Găsiți aici lista cu centrele de pregătire și perfecționare profesională autorizate - descarcare document


Sebastian Banga
Sebastian Banga 16.06.2023 17:14
Salutare colegi,in ce mod ati reusit sa invatati eu am dat de 5 si fara rezultate bune!
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 17.06.2023 07:07

Urmează toți cei 3 pași de învățare, cel mai important este pasul 2 (Mediu de învățare), iar la examen să te duci atunci când faci toate chestionarele pe culoarea verde.

 

Pasul 1 - Legislație și teorie

Pasul 2 - Mediu de învățare

Pasul 3 - Chestionare ARR

Lasa un comentariu

© 2023 All rights reserved.