Profesori de legislație rutieră

Profesori de legislație rutieră

Pot obţine în România Atestat de profesor de legislaţie rutieră conducătorii auto care îndeplinesc următoarele condiţii:
- sunt absolvenţi ai unei instituţii acreditate de învăţământ superior de lungă durată în specialităţile ştiinţe juridice sau tehnice;
- aibă vârsta de cel puţin 25 de ani;
- să deţină permis de conducere valabil cel puţin pentru categoria B cu o vechime de cel puţin 5 ani;
- să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;
- să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;
- să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;
- să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia
- să fi urmat un curs de pregătire sau perfecţionare profesională, într-un centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor.

Pregătirea profesională pentru obţinerea atestatului de profesor de legislaţie rutieră.

Pregătirea şi perfecţionarea profesională necesare pentru obţinerea/reînnoirea atestatului de profesor de legislaţie rutieră se face în cadrul unor centre de pregătire şi perfecţionare autorizate în condiţiile legii.
Cursul de pregătire profesională în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutieră va avea o durată de 90 de ore.
Durata zilnică a pregătirii profesionale nu trebuie să depăşească 6 ore.

Examinarea pentru obţinerea atestatului de profesor de legislaţie rutieră.

Examenul pentru obţinerea atestatului de profesor de legislaţie rutieră constă în următoarele probe:
     a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă este susţinută în sistem informatic;
     b) probă orală pentru evaluarea capacităţilor psihopedagogice, care constă în prezentarea unei teme din domeniul legislaţiei rutiere şi conducerii preventive, a cărei durată este de minim 15 minute.
Pentru promovarea examenului candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 54 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba orală să obţină calificativul admis.
Întrebările care alcătuiesc testul tip grilă vor avea fiecare 4 variante posibile de răspuns, corecte putând fi niciuna, una, două, trei sau toate patru.

Reînnoirea atestatului de profesor de legislaţie rutieră se face numai în condiţiile absolvirii unui curs de perfecţionare profesională.
Cursul de perfecţionare profesională în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislaţie rutieră va avea o durată de 30 de ore.

PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră, accesați următoarea pagină NORME din 3 februarie 2014 (*actualizate*)(Anexa nr. 1)*)

0 Comentarii Lasa un comentariu

Lasa un comentariu

© 2017 All rights reserved.