Conducători auto Transport Persoane CPC

Conducători auto Transport Persoane CPC

Pot obţine în România CPC (Certificatul de calificare profesională continuă) doar conducătorii auto care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
     a) îşi au reşedinţa în România, aşa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985, cu modificările şi completările ulterioare;
     b) sunt angajaţi de o întreprindere stabilită în România.

Sunt recunoscute ca valabile pe teritoriul României CPI şi CPC eliberate în condiţiile Directivei 2003/59/CE de alte state membre ale Uniunii Europene, cu modificările ulterioare.

Examinarea pentru obţinerea CPC (Certificatul de calificare profesională continuă)

(1) Examinarea pentru obţinerea CPC se face conform Normelor prevăzute în Anexa nr. 8 la ordin.
(2) Pot participa la examenul pentru obţinerea CPC doar candidaţii care au urmat în totalitate cursurile de pregătire profesională periodică.
(3) Examenul este format dintr-un set de 30 de întrebări tip grilă din tematica prevăzută în Anexa nr. 2a), care trebuie rezolvate în 30 de minute.
(4) Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări.

PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind pregătirea şi atestarea profesională CPI și CPC a conducătorilor auto de Transport Marfă și Persoane, accesați următoarea pagină NORME din 11 noiembrie 2015 (*actualizate*) (Anexa nr. 2)**)

28 Comentarii Lasa un comentariu

Ovidiu
Ovidiu 27.08.2022 12:11
Buna ziua am cat C+E atestat marfa cpc
Dau dau examen de cat D ce atestat voi da cpi sau cpc
Ionel Cornia
Ionel Cornia 12.08.2022 06:50
Învățați răspunsurile de pe a est site ca veți lua. Eu am dat pe 06.08.2022 la marfa și persoane CPC și n am avut nici un stres
Catalin
Catalin 24.05.2022 19:02
Dacă am atestatul de transport marfa și vreau să-l iau și pe cel de persoane trebuie sa fac chestionare de pe cpi scurt nu?
Musab Javed
Musab Javed 08.01.2022 09:57
I have Romanian Driving lisence CE . Which certificate is for this category.
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 11.01.2022 19:41
Andrii Logovets
Andrii Logovets 22.11.2021 10:48
cum pot verifica autenticitatea certificatului CPC de conducător auto
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 22.11.2021 17:15

Adresați această întrebare celor de la ARR. Accesați acest formular pentru a trimite acestora o solicitare scrisă - relatii_publice@arr.ro


Lasa un comentariu

© 2022 All rights reserved.