Conducători auto Transport Marfă CPI SCURT

Curs legislatie Conducători auto Transport Marfă CPI SCURT

Despre curs legislatie Conducători auto Transport Marfă CPI SCURT

* Aici în Pasul 1 - Legislație și teorie găsești legislația și teoria ce reprezintă materia ce trebuie parcursă și din care sunt formate întrebările de la examenul oficial ARR pentru categoria Conducători auto Transport Marfă CPI SCURT.

* După parcurgerea pasului unu trebuie să continuați cu ceilalți 2 pași de învățare pe care îi găsiți aici - click aici!

​LEGEA TRANSPORTURILOR RUTIERE - ORDONANȚA nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere

LEGEA TRANSPORTURILOR RUTIERE - ORDONANŢĂ nr. 27 din 31 august 2011(*actualizată*) privind transporturile rutiere (actualizată până la data de 16 mai 2016*) Dispoziţiile prezentei ordonanţe constituie cadrul general pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane pe teritoriul României, precum şi a activităţilor conexe acestora, în condiţii de siguranţă şi calitate, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, garantarea accesului liber şi nediscriminatoriu la piaţa transportului rutier, protecţia mediului înconjurător, a drepturilor şi…

NORME METODOLOGICE din 30 noiembrie 2011 (*actualizate*) privind ​LEGEA TRANSPORTURILOR RUTIERE (O.G. 27 din 2011)

NORME METODOLOGICE din 30 noiembrie 2011 (*actualizate*) privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere**)(actualizate până la data de 25 ianuarie 2016*). Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi reprezintă normele prevăzute de aceasta cu privire la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe…

REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006

REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului. Prezentul regulament stabileşte normele referitoare la perioadele de şofat, de repaus şi la pauzele care trebuie respectate de către conducătorii auto ce asigură transportul rutier de mărfuri şi de călători în vederea armonizării condiţiilor…

Tahograf digital - instrucțiuni de utilizare

Tahograful este un aparat de control destinat a fi montat în autovehicul pentru indicarea și scrierea total automatizată a datelor referitoare la cursa autovehiculului, precum și despre anumiți timpi de lucru ai conducătorilor auto.

Tahograf analog - instrucțiuni de utilizare

Aparatul tahograf este un dispozitiv utilizat în transportul cu vehicule comerciale, cum ar fi camioanele și autobuzele, pentru a înregistra diverse informații despre deplasarea vehiculului. Principalele funcții ale unui tahograf includ înregistrarea vitezei, a distanței parcurse, a timpilor de conducere și de odihnă ai șoferului, precum și a altor date relevante pentru gestionarea flotelor și respectarea reglementărilor privind timpul de lucru. Tipuri de tahografe: Tahografe analogice: Acestea utilizează discuri de hârtie pentru a înregistra informațiile, unde activitățile…

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.