Manageri Transport Marfă (persoană desemnată)

Manageri Transport Marfă (persoană desemnată)

Condiţii de studii
- absolvenţi de liceu (cel puțin certificatul de absolvire a liceului - nu este obligatorie diploma de bacalaureat), în copie.

Pregătirea profesională iniţială şi atestarea managerilor de transport

Certificatul de competenţă profesională se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen scris, care constă din următoarele probe:
     a) o probă cu durata de două ore, cuprinzând 100 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă şi
     b) o probă cu durata de două ore, cuprinzând un studiu de caz cu 20 de întrebări.

Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină de cel puţin 60% din totalul punctelor acordate per total la cele două probe, fără ca procentajul punctelor obţinute la fiecare probă să fie mai mic de 50% din punctele posibile.

Candidaţii care doresc să obţină atât certificatul de manager pentru transportul rutier de marfă cât şi certificatul de manager pentru transportul rutier de persoane pot să urmeze părţile comune ale cursurilor specifice o singură dată.

Pregătirea profesională periodică şi evaluare actualizării cunoştinţelor

Pentru a beneficia de drepturile conferite de certificatul de competenţă profesională, managerii de transport trebuie să-şi actualizeze periodic cunoştinţele necesare exercitării profesiei.
În vederea actualizării cunoştinţelor, managerii de transport au obligaţia de a urma cursuri pentru pregătirea profesională periodică, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoştinţelor, la intervale de cel mult 10 ani, dacă nu au avut întreruperi în exercitarea profesiei mai mari de 5 ani, sau în vederea reluării exercitării profesiei după o întrerupere mai mare de 5 ani.

Candidaţii care urmează cursuri de pregătire profesională periodică atât pentru transportul rutier de marfă cât şi pentru transportul rutier de persoane, pot să urmeze părţile comune ale cursurilor specifice o singură dată.

PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport, accesați următoarea pagină NORME din 11 noiembrie 2015 (*actualizate*) (Anexa nr. 1)**)

241 Comentarii Lasa un comentariu

Andreea Stoica
Andreea Stoica 23.05.2023 07:23
Buna ziua! Dacă am obținut atestatul in Octombrie 2018 și nu am profesat pana acum, ma pot angaja acum ca manager transport marfa?
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 03.06.2023 14:31

Dacă nu ați avut activitate mai mult de 5 ani trebuie să faceți cursuri la un centru de pregătire autorizat și să dați examenul pentru reluarea exercitării profesiei. În cazul dvs. încă nu s-au împlinit 5 ani de inactivitate, deci va puteți angaja.
În vederea actualizării cunoştinţelor, managerii de transport au obligaţia de a urma cursuri pentru pregătirea profesională periodică în domeniile enumerate în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoştinţelor:
  • a) la intervale de cel mult 10 ani, dacă nu au avut întreruperi în exercitarea profesiei mai mari de 5 ani, sau

  • b) în vederea reluării exercitării profesiei după o întrerupere mai mare de 5 ani.Iulius
Iulius 22.05.2023 09:53
Buna ziua.
Atestatul de coordonator transport rutier de mărfuri, include și mărfuri ADR? Exista atestat coordonator transport marfa ADR?
Va mulțumesc!
Iulius
Iulius 22.05.2023 09:55
Precizez ca este vorba de o plita de cisterne combustibil. Mulțumesc!
BUJOREANU FLORINEL
BUJOREANU FLORINEL 18.05.2023 11:07
Buna ziua,
AM CERTIFICAT ATESTAT MENEGER TRANSPORT MARFA IN ROMANIA, DAR URMEAZA SA EXPIRE , MAI DAU STUDIU DE CAZ ACUM ?
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 20.05.2023 11:02

Da, pentru reactualizare cunoștințe (reînnoire atestat manager transport) se dau studii de caz.


Petrea Iulian
Petrea Iulian 16.05.2023 23:22
Buna ziua! Daca am absolvit școala profesională (11 clase) pot obține atestatul? Va mulțumesc frumos!
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 18.05.2023 16:26

Conditii de studii:

- absolvenţi de liceu (cel puțin certificatul de absolvire a liceului - nu este obligatorie diploma de bacalaureat), în copie.


VLASA VASILE
VLASA VASILE 09.05.2023 07:46
BUNA ZIUA,AS VREA SA VA INTREB DACA ATESTATUL MANAGER TRANSPORT MARFA SE POATE FACE SI ON LINE, CARE AR FI ACTELE NECESARE SI CAT AR COSTA TOTUL?MULTUMESC.
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 09.05.2023 15:27

Pregătirea profesională în vederea obținerii certificatului de manager de transport se realizează numai în centrele de pregătire și perfecționare profesională autorizate în acest scop de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu scopul de a transmite candidaților cunoștințele și competențele specifice enunțate în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.În vederea participării la cursurile de pregătire profesională inițială a managerilor de transport, candidații se înscriu la un centru de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, completând în acest scop o cerere și depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:
  • a) cerere,

  • b) actul de identitate, în copie,

  • c) actele care demonstrează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) din Anexa nr. 1 la OMT nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, în copie.Documentele prevăzute mai sus se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, ca prezentul act este conform cu originalul" și semnare.Cursuri de pregătire profesională periodicăÎn vederea actualizării cunoştinţelor, managerii de transport au obligaţia de a urma cursuri pentru pregătirea profesională periodică în domeniile enumerate în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoştinţelor:
  • a) la intervale de cel mult 10 ani, dacă nu au avut întreruperi în exercitarea profesiei mai mari de 5 ani, sau

  • b) în vederea reluării exercitării profesiei după o întrerupere mai mare de 5 ani.Pentru participarea la cursurile de pregătire profesională periodică, candidații se înscriu la un centru de pregătire și perfecționare, completând în acest scop o cerere și depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:
  • a) cerere,

  • b) actul de identitate, în copie,

  • c) certificatul de manager de transport eliberat de o autoritate competentă dintr-un Stat Membru al Uniunii Europene, în copie.


Lasa un comentariu

© 2023 All rights reserved.