Conducători auto Transport Persoane CPI SCURT

Conducători auto Transport Persoane CPI SCURT

CPI Persoane SCURT (Certificatul de calificare profesională iniţială, persoane SCURT)

Pot obţine în România CPI Persoane SCURT (Certificatul de calificare profesională iniţială, persoane SCURT) titularii unui CPI pentru transportul de mărfuri care doresc obținerea calificării inițiale și pentru transportul de persoane.

​CPI Persoane SCURT este pentru conducătorii auto care dețin deja CPI Marfă și vor să îşi dezvolte sau să îşi schimbe activitatea de la CPI marfă la CPI persoane.

Conducătorii auto care efectuează transport de marfă şi care îşi dezvoltă sau îşi schimbă activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers şi care deţin un CPI nu trebuie să mai parcurgă părţile comune ale celor două tipuri de calificare iniţială, ci doar părţile specifice noii calificări, urmate de promovarea unui examen teoretic. Aceşti conducători vor susţine în mod obligatoriu examenul practic în totalitate.

Examinarea pentru obţinerea CPI SCURT (Certificatul de calificare profesională iniţială SCURT)

În vederea susţinerii examenului pentru obţinerea CPI, candidaţii se vor înscrie la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest sens o cerere şi depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

     a) cerere,

     b) actul de identitate, în copie,

     c) permisul de conducere, în copie,

     d) actul care demonstrează îndeplinirea următoarelor condiţii, în copie:

  • sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unui stat membru al Uniunii Europene care îşi au reşedinţa în România, aşa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare;
  • sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angajaţi de o întreprindere stabilită în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.

Copiile documentelor prevăzute la literele b) - d) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ..............., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea, legii penale privind falsul în declaraţii, ca prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.

Examenul pentru obţinerea CPI este compus dintr-un examen teoretic şi unul practic.

Examenul teoretic:

O probă cu durata de 20 de minute care constă dintr-un set de 20 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă şi se limitează la materiile corespunzătoare transportilui de mărfuri, prevăzut în Anexa nr. 2a);

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări, însemnând cel puțin 14 întrebari.

Examenul practic:

Candidaţii declaraţi admişi la examenul teoretic vor putea susţine examenul practic, care este format din următoarele probe:

     a) o probă de conducere destinată evaluării pregătirii cu privire la conducerea raţională bazată pe reguli de siguranţă. Această probă are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrăzi (sau alte drumuri similare), precum şi pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind să prezinte diferite tipuri de dificultăţi pe care un conducător auto le poate întâlni. Este preferabil ca această probă să se desfăşoare în diverse condiţii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie să fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circulaţie!pe care le-ar putea întâlni. Durata minimă a acestei probe este de 60 de minute. Candidaţii admişi la această probă vor putea susţine examenul practic prevăzut la b);

     b) o probă care vizează cel puţin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 şi 3.5 din Anexa nr. 2a). Durata minimă a acestei probe este de 30 de minute;

Pentru a fi admişi la examenul de obţinere a CPI, candidaţii trebuie să fie declaraţi admişi atât la examenul teoretic, cât şi la toate probele parţiale ale examenului practic.

În cazul nepromovării examenului practic, calificativul "Admis" obţinut de candidaţi la examenul teoretic îşi păstrează valabilitatea cel mult 6 luni de la data obţinerii lui, dar nu mai mult de două reexaminări practice.

PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind pregătirea şi atestarea profesională CPI și CPC a conducătorilor auto de Transport Marfă și Persoane, accesați următoarea pagină NORME din 11 noiembrie 2015 (*actualizate*) (Anexa nr. 2)**)

25 Comentarii Lasa un comentariu

Bănescu Anton
Bănescu Anton 21.09.2021 12:24
Dacă dețin permisul de conducere categoria BE din luna a 10 2004 și catgoria CE din luna 3.2006 si categoria DE din luna 5.2019 si am atestat MARFĂ normal fără studii de caz ce fel de examen dau pentru transportul de persoane scurt sau lung cu studii de caz
Ștefan Bogdan
Ștefan Bogdan 16.09.2021 05:53
Bună ziua! Am obținut recent permis categoria D, mă puteți îndruma la ce tip de examen mă incadrez pentru obținerea atestatului de transport persoane? Mulțumesc
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 17.09.2021 10:58

Daca nu ai mai avut pana acum un Atestat de Marfa, urmează pașii de invatare de la Conducători auto Transport Persoane CPI.


Norel Stiuj
Norel Stiuj 12.09.2021 14:01
Detin deja atestat de marfa iar de la scoala mi au cerut cnp si mi sa spus ca treb sa sustin cpi lung deoare ce am fost scutit de cpi lung cand am sustinut examenul pt atestatul de transport marfa…
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 17.09.2021 11:04

Trebuie sa urmezi CPI SCURT Transport Persoane.


Norel Stiuj
Norel Stiuj 12.09.2021 13:15
Detin deja atestat de marfa iar de la scoala mi au cerut cnp au vericficat si mi sa spus ca treb sa sustin cpi lung deoare ce am fost scutit de cpi lung cand am sustinut examenul pt atestatul de transport marfa…acum doresc sa sustin examenul pt transport persoane si nu stiu exact ce sa invat pana la urma…lung sau scurt?? Multum de raspuns!
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 17.09.2021 11:04

Trebuie sa urmezi CPI SCURT Transport Persoane.


ilie  n
ilie n 09.09.2021 14:31
nu inteleg bine.
daca am un CPC marfa ce atestat pot sa iau la transport persoane?
CPi, CPI scut, CPC
Multumesc
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 12.09.2021 11:38

Pentru ca ai deja CPC Marfa, trebuie sa dai pentru CPI Persoane SCURT. Urmează pașii de învățare de la CPI Persoane SCURT.


Lasa un comentariu

© 2021 All rights reserved.