Conducători auto Transport Persoane CPI SCURT

Conducători auto Transport Persoane CPI SCURT

CPI Persoane SCURT (Certificatul de calificare profesională iniţială, persoane SCURT)

Pot obţine în România CPI Persoane SCURT (Certificatul de calificare profesională iniţială, persoane SCURT) titularii unui CPI pentru transportul de mărfuri care doresc obținerea calificării inițiale și pentru transportul de persoane.

​CPI Persoane SCURT este pentru conducătorii auto care dețin deja CPI Marfă și vor să îşi dezvolte sau să îşi schimbe activitatea de la CPI marfă la CPI persoane.

Conducătorii auto care efectuează transport de marfă şi care îşi dezvoltă sau îşi schimbă activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers şi care deţin un CPI nu trebuie să mai parcurgă părţile comune ale celor două tipuri de calificare iniţială, ci doar părţile specifice noii calificări, urmate de promovarea unui examen teoretic. Aceşti conducători vor susţine în mod obligatoriu examenul practic în totalitate.

Examinarea pentru obţinerea CPI SCURT (Certificatul de calificare profesională iniţială SCURT)

În vederea susţinerii examenului pentru obţinerea CPI, candidaţii se vor înscrie la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest sens o cerere şi depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

     a) cerere,

     b) actul de identitate, în copie,

     c) permisul de conducere, în copie,

     d) actul care demonstrează îndeplinirea următoarelor condiţii, în copie:

  • sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unui stat membru al Uniunii Europene care îşi au reşedinţa în România, aşa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare;
  • sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angajaţi de o întreprindere stabilită în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.

Copiile documentelor prevăzute la literele b) - d) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ..............., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea, legii penale privind falsul în declaraţii, ca prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.

Examenul pentru obţinerea CPI este compus dintr-un examen teoretic şi unul practic.

Examenul teoretic:

O probă cu durata de 20 de minute care constă dintr-un set de 20 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă şi se limitează la materiile corespunzătoare transportului de persoane, prevăzut în Anexa nr. 2a);

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări, însemnând cel puțin 14 întrebari.

Examenul practic:

Candidaţii declaraţi admişi la examenul teoretic vor putea susţine examenul practic, care este format din următoarele probe:

     a) o probă de conducere destinată evaluării pregătirii cu privire la conducerea raţională bazată pe reguli de siguranţă. Această probă are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrăzi (sau alte drumuri similare), precum şi pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind să prezinte diferite tipuri de dificultăţi pe care un conducător auto le poate întâlni. Este preferabil ca această probă să se desfăşoare în diverse condiţii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie să fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circulaţie!pe care le-ar putea întâlni. Durata minimă a acestei probe este de 60 de minute. Candidaţii admişi la această probă vor putea susţine examenul practic prevăzut la b);

     b) o probă care vizează cel puţin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 şi 3.5 din Anexa nr. 2a). Durata minimă a acestei probe este de 30 de minute;

Pentru a fi admişi la examenul de obţinere a CPI, candidaţii trebuie să fie declaraţi admişi atât la examenul teoretic, cât şi la toate probele parţiale ale examenului practic.

În cazul nepromovării examenului practic, calificativul "Admis" obţinut de candidaţi la examenul teoretic îşi păstrează valabilitatea cel mult 6 luni de la data obţinerii lui, dar nu mai mult de două reexaminări practice.

PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind pregătirea şi atestarea profesională CPI și CPC a conducătorilor auto de Transport Marfă și Persoane, accesați următoarea pagină NORME din 11 noiembrie 2015 (*actualizate*) (Anexa nr. 2)**)

66 Comentarii Lasa un comentariu

Daniel Vasile
Daniel Vasile 18.08.2023 06:03
Bună ziua! În anul 2017 am obținut cat. C,CE, tot în același an am obținut și CPI marfă. În anul 2022 am reânnoit atestatul de transport marfă. Acum, în 2023 am obținut și categoria D,DE. Întrebarea mea este dacă mă incadrez la CPI scurt persoane sau CPI persoane... ( ceea ce implică din nou studiile de caz ). Mulțumesc.
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 20.08.2023 07:09

Examenul pentru aceasta trecere de la MARFA la PERSOANE se numește CPI SCURT si este pentru conducătorii auto care dețin deja CPI Marfă sau Persoane și vor să își dezvolte sau să își schimbe activitatea de la CPI marfă la CPI persoane sau de la CPI persoane la CPI marfă. În acest caz se învață de la categoria CPI SCURT Marfă sau CPI SCURT Persoane. Conducătorii auto care efectuează transport de marfă și care își dezvoltă sau își schimbă activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers și care dețin un CPI nu trebuie să mai parcurgă părțile comune ale celor două tipuri de calificare inițială, ci doar părțile specifice noii calificări, urmate de promovarea unui examen teoretic. Acești conducători vor susține în mod obligatoriu examenul practic în totalitate. Examenul teoretic CPI SCURT cuprinde un chestionar cu 20 de întrebări și se limitează la materiile corespunzătoare tipului de transport, de mărfuri sau de persoane, pentru care se solicită noua calificare inițială. Acești conducători vor susține obligatoriu examenul practic în totalitate.


Diaconu Bogdan
Diaconu Bogdan 15.07.2023 09:36
Pt cpi persoane scurt învățați cu încredere de aici!
Eu am dat examenul azi și am fost admis cu 20!
La examen sunt aceleași întrebări!
Multumim ARR-Atestate.ro!
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 16.07.2023 06:43

Cu placere, felicitari!


Laurentiu
Laurentiu 04.07.2023 12:34
Buna ziua. Pentru transport persoane CPI Scurt trebuie sa fac si chestionare pentru marfa. Ma refer sunt in examen si intrebari din transport marfa sau ma focusez doar pe transport persoane. Este suficient sa rezolv doar cele 79 intrebari pentru examen?

Multumesc
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 05.07.2023 15:21

Vei avea doar intrebarile pe care le gasesti aici la CPI scurt persoane.


Haidu Lortenzo
Haidu Lortenzo 23.06.2023 15:21
Buna ziua. As ave o intrebare. Daca am atestatul pe categoria C din anul 2018 atunce pentru categoria D la care ma incadrezi la cpi scurt sau cpi?
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 24.06.2023 05:33

Conducătorii auto care efectuează transport de marfă care sunt titularii unui CPI şi care îşi dezvoltă sau îşi schimbă activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers, nu trebuie să mai parcurgă părţile comune ale celor două tipuri de calificare iniţială, ci doar părţile specifice noii calificări, urmate de promovarea unui examen teoretic. Pe cale de consecință, titularii unui CPI care doresc obținerea unui alt CPI pentru celălalt tip de transport, vor susține un examen teoretic cu o singură probă care se limitează la materiile corespunzătoare tipului de transport pentru care se solicită noua calificare iniţială (examen cunoscut sub denumirea de CPI scurt). Totuși, aceşti conducători auto vor susţine, în mod obligatoriu, examenul practic în totalitate.Sunt exceptați de la obligativitatea calificării iniţiale conducătorii auto care sunt:
  • a) titularii unui permis de conducere pentru cel puțin una dintre categoriile D1, D1E, D şi DE, eliberat până la data de 9 septembrie 2008;

  • b) titularii unui permis de conducere pentru cel puțin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, eliberat până la data de 9 septembrie 2009.


Petru Ionas
Petru Ionas 13.06.2023 19:57
Bună, invat cpi scurt îmi ajunge daca invat doar atâta pentru transport persoane ?
O sa fie examen pe calculator ,si scris ??
Mulțumesc
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 15.06.2023 15:33

Examenul pentru aceasta trecere de la MARFA la PERSOANE se numește CPI SCURT si este pentru conducătorii auto care dețin deja CPI Marfă sau Persoane și vor să își dezvolte sau să își schimbe activitatea de la CPI marfă la CPI persoane sau de la CPI persoane la CPI marfă. În acest caz se învață de la categoria CPI SCURT Marfă sau CPI SCURT Persoane. Conducătorii auto care efectuează transport de marfă și care își dezvoltă sau își schimbă activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers și care dețin un CPI nu trebuie să mai parcurgă părțile comune ale celor două tipuri de calificare inițială, ci doar părțile specifice noii calificări, urmate de promovarea unui examen teoretic. Acești conducători vor susține în mod obligatoriu examenul practic în totalitate. Examenul teoretic CPI SCURT cuprinde un chestionar cu 20 de întrebări și se limitează la materiile corespunzătoare tipului de transport, de mărfuri sau de persoane, pentru care se solicită noua calificare inițială. Acești conducători vor susține obligatoriu examenul practic în totalitate.


Lasa un comentariu

© 2023 All rights reserved.