Consilieri de siguranță Clasa 1

Consilieri de siguranță Clasa 1

Condiţii de studii:
- absolvenţi de liceu (cel puțin certificatul de absolvire a liceului - nu este obligatorie diploma de bacalaureat), în copie.

Pregătirea iniţială a consilierilor de siguranţă

Pregătirea iniţială are ca obiectiv să furnizeze candidatului cunoştinţe suficiente cu privire la riscurile inerente transportului de mărfuri periculoase, dispoziţiile legale, reglementările şi prevederile aplicabile, precum şi o bună cunoaştere a modului de realizare a sarcinilor prevăzute în Anexa nr. 3c) la prezentele norme.
Cursurile de pregătire iniţială sunt organizate pe module specifice următoarelor tipuri de mărfuri, după cum urmează:
     a) modulul de bază, cuprinzând subiectele comune tuturor tipurilor de mărfuri;
     b) modulul adiţional pentru mărfuri din clasa 1 (explozivi).
În vederea participării la cursurile de pregătire iniţială, candidaţii se înscriu la un centru de pregătire şi perfecţionare autorizat de Ministerul Transporturilor.

Pregătirea periodică a consilierilor de siguranţă

Pregătirea periodică are ca scop actualizarea cunoştinţelor consilierului de siguranţă în scopul exercitării corespunzătoare a profesiei.
Pregătirea periodică se poate efectua în termenul de 12 luni care precede expirarea certificatului de consilier de siguranţă.
În vederea participării la cursurile de pregătire periodică, candidaţii se înscriu la un centru de pregătire şi perfecţionare autorizat de Ministerul Transporturilor.

Examinarea pentru obţinerea certificatului de consilier de siguranţă

Examenul se desfăşoară în două etape:
     a) o probă scrisă care constă într-un chestionar care conţine câte un set de 40 de întrebări cu 4 variante de răspuns, din care una corectă, care trebuie rezolvate în 30 minute;
     b) un studiu de caz prin care candidatul să demonstreze că deţine cunoştinţele necesare pentru a îndeplini sarcinile ce revin consilierului de siguranţă, care trebuie rezolvat în 60 minute. Pentru rezolvarea studiilor de caz candidaţii pot consulta textul Anexelor A şi B la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), disponibil aici Volumul 1 și aici Volumul 2.

Pentru promovarea examenului candidaţii trebuie să răspundă corect la un număr de 70% din numărul întrebărilor din fiecare chestionar şi să realizeze cel puţin 70% din punctajul maxim la fiecare studiu de caz.

Consilier de siguranţă pentru transport de mărfuri periculoase - orice persoană fizică desemnată de conducerea întreprinderii pentru a îndeplini sarcinile specifice şi care deţine în acest sens un certificat de pregătire profesională valabil.
Certificatul de consilier de siguranţă este valabil 5 ani şi se emite de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru tipurile de mărfuri periculoase pentru care candidatul a urmat pregătirea şi a promovat examenul.
În cazul în care candidatul a urmat un curs de pregătire periodică şi a promovat examenul în termenul de 12 luni care precede expirarea certificatului de consilier de siguranţă, noul certificat va fi emis cu valabilitatea de 5 ani începând din ziua următoare ultimei zi de valabilitate a certificatului precedent.

PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind pregătirea şi atestarea profesională a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, accesați următoarea pagină NORME din 11 noiembrie 2015 (*actualizate*) (Anexa nr. 3)**)

4 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.