Conducători auto Transport Marfă CPI SCURT

Conducători auto Transport Marfă CPI SCURT

CPI Marfă SCURT (Certificatul de calificare profesională iniţială, marfă SCURT)

Pot obţine în România CPI SCURT (Certificatul de calificare profesională iniţială, marfă SCURT) titularii unui CPI pentru transportul de persoane care doresc obținerea calificării inițiale și pentru transportul de mărfuri.

​CPI Marfă SCURT este pentru conducătorii auto care dețin deja CPI Persoare și vor să îşi dezvolte sau să îşi schimbe activitatea de la CPI persoane la CPI marfă.

Conducătorii auto care efectuează transport de marfă şi care îşi dezvoltă sau îşi schimbă activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers şi care deţin un CPI nu trebuie să mai parcurgă părţile comune ale celor două tipuri de calificare iniţială, ci doar părţile specifice noii calificări, urmate de promovarea unui examen teoretic. Aceşti conducători vor susţine în mod obligatoriu examenul practic în totalitate.

Examinarea pentru obţinerea CPI SCURT (Certificatul de calificare profesională iniţială SCURT)

În vederea susţinerii examenului pentru obţinerea CPI, candidaţii se vor înscrie la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest sens o cerere şi depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

     a) cerere,

     b) actul de identitate, în copie,

     c) permisul de conducere, în copie,

     d) actul care demonstrează îndeplinirea următoarelor condiţii, în copie:

  • sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unui stat membru al Uniunii Europene care îşi au reşedinţa în România, aşa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare;
  • sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angajaţi de o întreprindere stabilită în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.

Copiile documentelor prevăzute la literele b) - d) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ..............., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea, legii penale privind falsul în declaraţii, ca prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.

Examenul pentru obţinerea CPI este compus dintr-un examen teoretic şi unul practic.

Examenul teoretic:

O probă cu durata de 20 de minute care constă dintr-un set de 20 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă şi se limitează la materiile corespunzătoare transportului de mărfuri, prevăzut în Anexa nr. 2a);

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări, însemnând cel puțin 14 întrebari.

Examenul practic:

Candidaţii declaraţi admişi la examenul teoretic vor putea susţine examenul practic, care este format din următoarele probe:

     a) o probă de conducere destinată evaluării pregătirii cu privire la conducerea raţională bazată pe reguli de siguranţă. Această probă are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrăzi (sau alte drumuri similare), precum şi pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind să prezinte diferite tipuri de dificultăţi pe care un conducător auto le poate întâlni. Este preferabil ca această probă să se desfăşoare în diverse condiţii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie să fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circulaţie!pe care le-ar putea întâlni. Durata minimă a acestei probe este de 60 de minute. Candidaţii admişi la această probă vor putea susţine examenul practic prevăzut la b);

     b) o probă care vizează cel puţin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 şi 3.5 din Anexa nr. 2a). Durata minimă a acestei probe este de 30 de minute;

Pentru a fi admişi la examenul de obţinere a CPI, candidaţii trebuie să fie declaraţi admişi atât la examenul teoretic, cât şi la toate probele parţiale ale examenului practic.

În cazul nepromovării examenului practic, calificativul "Admis" obţinut de candidaţi la examenul teoretic îşi păstrează valabilitatea cel mult 6 luni de la data obţinerii lui, dar nu mai mult de două reexaminări practice.

PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind pregătirea şi atestarea profesională CPI și CPC a conducătorilor auto de Transport Marfă și Persoane, accesați următoarea pagină NORME din 11 noiembrie 2015 (*actualizate*) (Anexa nr. 2)**)

28 Comentarii Lasa un comentariu

Ciprian Nicolae Toderaș
Ciprian Nicolae Toderaș 13.05.2023 16:16
Bună seara, am o nelămurire, am atestat CPI marfă obținut anul acesta, intenționez să fac și CPI persoane, din câte am citit având în vedere că în prezent dețin CPI marfă pot sa dau CPI scurt pentru obținerea CPI persoane? Mulțumesc anticipat!
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 14.05.2023 06:54

Examenul pentru aceasta trecere de la MARFA la PERSOANE se numește CPI SCURT si este pentru conducătorii auto care dețin deja CPI Marfă sau Persoane și vor să își dezvolte sau să își schimbe activitatea de la CPI marfă la CPI persoane sau de la CPI persoane la CPI marfă. În acest caz se învață de la categoria CPI SCURT Marfă sau CPI SCURT Persoane. Conducătorii auto care efectuează transport de marfă și care își dezvoltă sau își schimbă activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers și care dețin un CPI nu trebuie să mai parcurgă părțile comune ale celor două tipuri de calificare inițială, ci doar părțile specifice noii calificări, urmate de promovarea unui examen teoretic. Acești conducători vor susține în mod obligatoriu examenul practic în totalitate. Examenul teoretic CPI SCURT cuprinde un chestionar cu 20 de întrebări și se limitează la materiile corespunzătoare tipului de transport, de mărfuri sau de persoane, pentru care se solicită noua calificare inițială. Acești conducători vor susține obligatoriu examenul practic în totalitate


Florian Ciprian
Florian Ciprian 09.03.2023 05:13
buna ziua, detin permis cat C + D din 21 -05-2009 respectin cat E din august 2009 si atestat transport marfa, pot obtine atestat transport persoane CPI SCURT? in 2023 sau trebuie sa dau pt atestat persoane CPI normal? multumesc
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 11.03.2023 14:00

Dacă aveți CPI marfă se poate da CPI persoane Scurt. Dacă pentru marfă aveți doar CPC pentru că ați fost scutit de CPI, nu se poate da CPI persoane Scurt și trebuie CPI persoane normal. Vă recomandăm să cereți mai multe detalii celor de la centrul de pregătire unde veți face cursurile, ei vă vor analiza situația și vă vor îndruma.


Gabriel Vatuiu
Gabriel Vatuiu 09.02.2023 20:13
Buna ziua. Unde putem gasi studiile de caz pt. cpi marfa? Mulțumesc
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 26.02.2023 09:25

În pasul 2 „Mediu de învățare” la categoria Conducători auto Transport marfă CPI - click aici


Tiby
Tiby 05.02.2023 17:15
Salut! Care este diferența dintre cpi și cpi scurt? Dar și între cpc? Eu termin acum școala și o să am categoriile CE ,ce atestate trebuie sa fac sa mă pot angaja pe tir ? Și din care sa învăț?
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 26.02.2023 09:29

În cazul tău trebuie să înveți de la cat Conducători auto Transport Marfă CPI - Click aici!CPI SCURT Marfă este pentru cei de au deja un CPI persoane și vor să ia și CPI Marfă. Pentru ei materia este simplificată.CPC O să dai din 5 în 5 ani după ce o să iei CPI.


Tiby
Tiby 05.03.2023 07:31
Am înțeles , examenul se da in scris sau tot pe calculator ca la permis ?
Admin ARR-Atestate.ro
Admin ARR-Atestate.ro 11.03.2023 18:09

Se va da atât calculator cât și studiu de caz (proba scrisă). Intră pe link-ul de mai sus pentru a afla toate informațiile necesare.


ciocanea ana
ciocanea ana 03.11.2022 15:19
buna ziua!
ași avea o întrebare .. despre timpii de conducere in echipaj . 4.30 conduce primul sofer ..4.30 sofer 2 pe urma se face pauza de 45 de min . e întrebarea mea este . e obligatoriu pauza de 45 de min dupa 9 ore de condus in Echipaj ?
multumesc !
Iamandii Robert
Iamandii Robert 07.11.2022 07:03
In echipaj diferenta e ca in repausul zilnic trebuie luat la max. 30 ore de la ultimul repaus zilnic sau saptamanal (nu 24 in cazul in care nu era in echipaj) . Trebuie tinut cont ca pauza se poate efectua si cu autovehiculul in miscare (adica pauza de 45 min se poate efectua cu cardul introdus in slotul nr. 2 ptr. cond auto care asista - scaunul din dreapta ....) deci masina poate merge max 20 ore fara sa se opreasca ... cat timp. cond. 1 conduce (slot 1) celelelt are inregistrat timp la dispozitie (slot 2) timp considerat pauza . Dupa 4,5 ore de condus se schimba si se merge in continuare respectandu-se astfel pauzele de 45 min. Cu repausul zilnic sau saptamanal este altceva ... el trebuie efectuat cu autovehiculul in stationare sau acasa ... hotel etc. Asta e diferenta intre pauza si repaus ... . De asemeni trebuie tinut cont ca echipajul se formeaza cand cei 2 cond auto sunt la bord cu ambele carduri intoduse in sloturile tahografului ... exceptie poate face doar prima ora de condus care poate fi doar cu un conducator auto la bord dupa care ambele carduri trebuie sa fie introduse in tahograf ( de ex. primul cond. il ia de pe traseu pe al 2 cond. auto ...) . Deci se accepta doar prima ora din interval cu un singur cond. auto la bord ... ALTFEL DACA NU ESTE RESPECATA ACEASTA REGULA NU SE CONSIDERA ECHIPAJ SI ATUNCI FIECARE COND. AUTO ESTE EVALUAT CA SI CUM AR FI FOST SINGUR LA BORD (ADICA LA 24 ORE CU MAX. 15 DE ACTIVITATI) CHIAR DACA PE PARCURSUL CELOR 24 ORE AU CONDUS 2 SOFERI AUTOV . DECI ATENTIE CA SE MAI INTAMPLA CA AL 2 COND. AUTO SA SE DEA JOS INAINTE DE TREMINAREA PROGRAMULUI (ADICA PRIMUL COND MAI CONDUCE UN TIMP LA SFARSIT CAND CARDUL COND. 2 NU MAI ESTE IN TAHOGRAF) ASTFEL CONDITIILE DE COND. IN ECHIPAJ NU MAI SUNT RESPECTATE .. ATENTIE ..

Lasa un comentariu

© 2023 All rights reserved.