Conducători auto Transport Marfă CPI SCURT

Conducători auto Transport Marfă CPI SCURT

CPI Marfă SCURT (Certificatul de calificare profesională iniţială, marfă SCURT)

Pot obţine în România CPI SCURT (Certificatul de calificare profesională iniţială, marfă SCURT) titularii unui CPI pentru transportul de persoane care doresc obținerea calificării inițiale și pentru transportul de mărfuri.

​CPI Marfă SCURT este pentru conducătorii auto care dețin deja CPI Persoare și vor să îşi dezvolte sau să îşi schimbe activitatea de la CPI persoane la CPI marfă.

Conducătorii auto care efectuează transport de marfă şi care îşi dezvoltă sau îşi schimbă activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers şi care deţin un CPI nu trebuie să mai parcurgă părţile comune ale celor două tipuri de calificare iniţială, ci doar părţile specifice noii calificări, urmate de promovarea unui examen teoretic. Aceşti conducători vor susţine în mod obligatoriu examenul practic în totalitate.

Examinarea pentru obţinerea CPI SCURT (Certificatul de calificare profesională iniţială SCURT)

În vederea susţinerii examenului pentru obţinerea CPI, candidaţii se vor înscrie la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest sens o cerere şi depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

     a) cerere,

     b) actul de identitate, în copie,

     c) permisul de conducere, în copie,

     d) actul care demonstrează îndeplinirea următoarelor condiţii, în copie:

  • sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unui stat membru al Uniunii Europene care îşi au reşedinţa în România, aşa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare;
  • sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angajaţi de o întreprindere stabilită în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.

Copiile documentelor prevăzute la literele b) - d) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ..............., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea, legii penale privind falsul în declaraţii, ca prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.

Examenul pentru obţinerea CPI este compus dintr-un examen teoretic şi unul practic.

Examenul teoretic:

O probă cu durata de 20 de minute care constă dintr-un set de 20 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă şi se limitează la materiile corespunzătoare transportului de mărfuri, prevăzut în Anexa nr. 2a);

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări, însemnând cel puțin 14 întrebari.

Examenul practic:

Candidaţii declaraţi admişi la examenul teoretic vor putea susţine examenul practic, care este format din următoarele probe:

     a) o probă de conducere destinată evaluării pregătirii cu privire la conducerea raţională bazată pe reguli de siguranţă. Această probă are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrăzi (sau alte drumuri similare), precum şi pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind să prezinte diferite tipuri de dificultăţi pe care un conducător auto le poate întâlni. Este preferabil ca această probă să se desfăşoare în diverse condiţii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie să fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circulaţie!pe care le-ar putea întâlni. Durata minimă a acestei probe este de 60 de minute. Candidaţii admişi la această probă vor putea susţine examenul practic prevăzut la b);

     b) o probă care vizează cel puţin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 şi 3.5 din Anexa nr. 2a). Durata minimă a acestei probe este de 30 de minute;

Pentru a fi admişi la examenul de obţinere a CPI, candidaţii trebuie să fie declaraţi admişi atât la examenul teoretic, cât şi la toate probele parţiale ale examenului practic.

În cazul nepromovării examenului practic, calificativul "Admis" obţinut de candidaţi la examenul teoretic îşi păstrează valabilitatea cel mult 6 luni de la data obţinerii lui, dar nu mai mult de două reexaminări practice.

PENTRU INFORMAȚII COMPLETE privind pregătirea şi atestarea profesională CPI și CPC a conducătorilor auto de Transport Marfă și Persoane, accesați următoarea pagină NORME din 11 noiembrie 2015 (*actualizate*) (Anexa nr. 2)**)

15 Comentarii Lasa un comentariu

Ivan Gabriel Ionut
Ivan Gabriel Ionut 19.04.2022 17:53
Buna ziua
Detin atestat transport persoane din 2020 pot sa fac fac UBER ?
Sau imi trebuie alt fel de atestat.
Multumesc.
Alexandru Alin Mihailescu
Alexandru Alin Mihailescu 24.06.2022 00:28
Salut pentru Uber ITi trebuie atestat transport persoane în regim de închiriere
Bodnar Vasile
Bodnar Vasile 10.04.2022 09:54
Chestionare az cpi marfa
Serb  Ady
Serb Ady 17.03.2022 19:52
Va salut, doresc sa obțin și eu atestat CPI marfa doar atat! De unde sa învăț și ce? Vreau sa învăț esențialul ! Mulțumesc.
ciocan furtun
ciocan furtun 07.03.2022 14:39
aveți niște întrebări mai grele ca la permis și niște întrebări fără rost parca soferi face ce invata ati pus o întrebare cu tempomat dal in morții lui de tempomat ca asa ceva are numai ero 6 și evv uite io lucrez pe euro 3 de unde sa știu ce ie ala tempomatu te ajuta sa faci acident te trezești ca intri în curu la altu
petre elangiu
petre elangiu 03.02.2022 20:52
Am permis cat. Cdin 2000 și E-D din 2009. În ce consta și câte întrebări pt atestate

Lasa un comentariu

© 2022 All rights reserved.