Conducători auto Transport Agabaritice

Curs legislatie Conducători auto Transport Agabaritice

​LEGEA TRANSPORTURILOR RUTIERE - ORDONANȚA nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere

LEGEA TRANSPORTURILOR RUTIERE - ORDONANŢĂ nr. 27 din 31 august 2011(*actualizată*) privind transporturile rutiere (actualizată până la data de 16 mai 2016*) Dispoziţiile prezentei ordonanţe constituie cadrul general pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane pe teritoriul României, precum şi a activităţilor conexe acestora, în condiţii de siguranţă şi calitate, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, garantarea accesului liber şi nediscriminatoriu la piaţa transportului rutier, protecţia mediului înconjurător, a drepturilor şi…

ORDONANŢĂ nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor

ORDONANŢĂ nr. 43 din 28 august 1997 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul drumurilor (actualizată până la data de 28 septembrie 2016*). Regimul drumurilor reglementează în mod unitar administrarea drumurilor publice şi private, dobândirea şi folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor în legătura cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice şi private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor.

NORME METODOLOGICE din 30 noiembrie 2011 (*actualizate*) privind ​LEGEA TRANSPORTURILOR RUTIERE (O.G. 27 din 2011)

NORME METODOLOGICE din 30 noiembrie 2011 (*actualizate*) privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere**)(actualizate până la data de 25 ianuarie 2016*). Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi reprezintă normele prevăzute de aceasta cu privire la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe…

REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006

REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului. Prezentul regulament stabileşte normele referitoare la perioadele de şofat, de repaus şi la pauzele care trebuie respectate de către conducătorii auto ce asigură transportul rutier de mărfuri şi de călători în vederea armonizării condiţiilor…

© 2017 All rights reserved.