Conducători auto ADR - Clasa 1

Curs legislatie Conducători auto ADR - Clasa 1

​LEGEA TRANSPORTURILOR RUTIERE - ORDONANȚA nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere

LEGEA TRANSPORTURILOR RUTIERE - ORDONANŢĂ nr. 27 din 31 august 2011(*actualizată*) privind transporturile rutiere (actualizată până la data de 16 mai 2016*) Dispoziţiile prezentei ordonanţe constituie cadrul general pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane pe teritoriul României, precum şi a activităţilor conexe acestora, în condiţii de siguranţă şi calitate, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, garantarea accesului liber şi nediscriminatoriu la piaţa transportului rutier, protecţia mediului înconjurător, a drepturilor şi…

Acord european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase ADR Volumul I

Acord european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase ADR Volumul I Aplicabil de la 1 ianuarie 2015 NOTĂ Denumirile folosite și prezentarea materialului care figurează în prezenta publicaţie nu implică din partea Secretariatului Organizaţiei Naţiunilor Unite o luare de poziţie în ceea ce privește statutul juridic al ţărilor, teritoriilor, orașelor sau zonelor, sau autorităţilor acestora, și nici în ceea ce privește trasarea frontierelor sau limitelor acestora.

Acord european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase ADR Volumul II

Acord european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase Volumul II Aplicabil de la 1 ianuarie 2015 NOTĂ Denumirile folosite și prezentarea materialului care figurează în prezenta publicaţie nu implică din partea Secretariatului Organizaţiei Naţiunilor Unite o luare de poziţie în ceea ce privește statutul juridic al ţărilor, teritoriilor, orașelor sau zonelor, sau autorităţilor acestora, și nici în ceea ce privește trasarea frontierelor sau limitelor acestora.

NORME din 26 septembrie 2007 de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România

NORME din 26 septembrie 2007 de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România. Prezentele norme stabilesc cadrul de aplicare în România a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994.

NORME METODOLOGICE din 30 noiembrie 2011 (*actualizate*) privind ​LEGEA TRANSPORTURILOR RUTIERE (O.G. 27 din 2011)

NORME METODOLOGICE din 30 noiembrie 2011 (*actualizate*) privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere**)(actualizate până la data de 25 ianuarie 2016*). Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi reprezintă normele prevăzute de aceasta cu privire la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe…

REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006

REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului. Prezentul regulament stabileşte normele referitoare la perioadele de şofat, de repaus şi la pauzele care trebuie respectate de către conducătorii auto ce asigură transportul rutier de mărfuri şi de călători în vederea armonizării condiţiilor…

Tahograf digital - instrucțiuni de utilizare

Tahograful este un aparat de control destinat a fi montat în autovehicul pentru indicarea și scrierea total automatizată a datelor referitoare la cursa autovehiculului, precum și despre anumiți timpi de lucru ai conducătorilor auto.

© 2023 All rights reserved.