Acord european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase ADR Volumul I

Capitolul 1.3 Instruirea personalului implicat în transportul de mărfuri periculoase

CAPITOLUL 1.3

INSTRUIREA PERSONALULUI IMPLICAT ÎN TRANSPORTUL DE MĂRFURI PERICULOASE

1.3.1 Domeniu de aplicare
Persoanele angajate de factorii implicaţi citaţi în capitolul 1.4, al căror domeniu de activitate include transportul de mărfuri periculoase, trebuie să fie instruite pentru a corespunde exigenţelor domeniului lor de activitate și de responsabilitatea impusă în timpul transportului de mărfuri periculoase. Angajaţii trebuie să fie instruiţi în conformitate cu 1.3.2 înainte de asumarea responsabilităţilor și pot îndeplini atribuţiile pentru care nu au primit încă instruirea necesară numai sub supravegherea directă a unei persoane instruite. Instruirea trebuie să trateze, de asemenea, dispoziţiile specifice de securitate în cazul transportului de mărfuri periculoase enunţate în capitolul 1.10.
NOTA 1: În ceea ce privește pregătirea profesională a consilierului de siguranţă, a se vedea 1.8.3 în locul prezentei secţiuni.
NOTA 2: În ceea ce privește pregătirea profesională a echipajului vehiculului a se vedea capitolul 8.2 în locul acestei secţiuni.
NOTA 3: Pentru pregătirea profesională referitor la clasa 7, a se vedea de asemenea și 1.7.2.5.
1.3.2 Natura instruirii
Instruirea personalului trebuie să aibă următorul conţinut, în funcţie de responsabilităţile și funcţiile persoanei în cauză.
1.3.2.1 Sensibilizarea generală
Personalul trebuie să cunoască bine prescripţiile generale ale reglementării referitoare la transportul mărfurilor periculoase.
1.3.2.2 Instruirea specifică
Personalul trebuie să primească instruire, adaptată exact la funcţiile și responsabilităţile respectivelor persoane, bazată pe prescripţiile generale ale reglementării privind transportul mărfurilor periculoase. În cazul în care în transportul mărfurilor periculoase intervine o operaţiune de transport multimodal, personalul trebuie să fie la curent cu prescripţiile referitoare la celelalte moduri de transport.
1.3.2.3 Instruirea în domeniul siguranţei
Instruirea personalul trebuie să acopere riscurile și pericolele prezentate de mărfurile periculoase, proporțională cu riscului de rănire sau de expunere rezultată dintr-un incident petrecut pe parcursul transportului mărfurilor periculoase, inclusiv în timpul încărcării și descărcării.
Această instruire va avea drept scop sensibilizarea personalului la procedurile care trebuie urmate pentru manipularea în condiţii de siguranţă și intervenţiile de urgenţă.
1.3.2.4 Instruirea trebuie să fie periodic completată prin cursuri de reciclare, pentru a ţine cont de schimbările apărute în reglementări.
1.3.3 Documentaţie
Evidenţele instruirii primite în conformitate cu prezentul capitol trebuie să fie păstrate de către angajator și să fie puse la dispoziţia angajatului sau autorităţii competente, la cerere. Evidenţele trebuie să fie păstrate de către angajator o perioadă de timp stabilită de către autoritatea competentă. Evidenţele referitoare la instruire trebuie să fie verificate la începutul unei noi angajări.

0 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.